Extrem Kleje Przemysłowe - spółka w 100% z polskim kapitałem pomyślnie zakończyła wdrażanie "PROGRAMU DO ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z KLIENTEM" ( CRM ) firmy COMARCH-CDN

System pracuje w konfiguracji klient - serwer, w oparciu o oprogramowanie serwera i klienta bazy danych Microsoft SQL Server 2000.

Rozszerzeniem standardowych możliwości systemu CDN XL w zakresie zarządzania kontaktami z klientem, jest – w pełni zintegrowany z całym pakietem - moduł CRM(Customer Relationship Management). Rozwija on funkcjonalność systemu związaną z kontaktami z klientem, zarówno w zakresie działań przed sprzedażnych jak i potem w celu utrzymania profesjonalnej obsługi klienta.Dzięki definiowaniu kampanii marketingowych, istnieje możliwość planowania i automatyzacji kontaktów związanych z poszczególnymi etapami takich działań wraz z zadaniami oraz z przypomnieniami (o potrzebie ich wykonania. Kampania może być więc tzw. Lejkiem Sprzedaży, złożonym z wielu definiowalnych etapów. Na każdym etapie kampanii istnieje możliwość nie tylko definiowania zadań i akcji do wykonania, ale również określania wartości i prawdopodobieństwa sukcesu takich działań. Do każdej fazy kampanii można przypisać potencjalnego kontrahenta, który – w zależności od spełnienia definiowalnych wymaganych warunków - może być propagowany do kolejnego etapu. Bazując na informacjach generowanych w module CRM można również tworzyć całą gamę analiz np. w oparciu o definiowalne kody fiaska – analizy - dlaczego działania z danym klientem nie zakończyły się sukcesem.

Dzięki pełnej integracji z pozostałymi modułami systemu, operator może mieć dostęp do wszystkich informacji związanych z historią współpracy z klientem. Z tego poziomu można sprawdzić aktualny stan płatności z kontrahentem, transakcje, rezerwacje, zamówienia czy zlecenia produkcyjne wygenerowane dla klienta.