Coke Live Music Festival pionierem ekologicznej edukacji wśród festiwali muzycznych

Festiwal ekologicznej edukacji
Coke Live Music Festival stał się jedną z najważniejszych imprez muzycznych w Polsce. W tym roku odbędzie się jego szósta edycja. Dzisiaj festiwal przyciąga ponad 40 tysięcy młodych ludzi z Polski i Europy. Coca-Cola stara się wykorzystać tę niepowtarzalną okazję do szerzenia edukacji ekologicznej. Już po raz trzeci festiwalowi towarzyszyć będzie szeroko zakrojona edukacyjna akcja ekologiczna, która ma zachęcić młodzież uczestniczącą w festiwalu do segregacji odpadów. W ubiegłych latach akcja przyniosła ogromny sukces. Organizator i sponsor Coke Live Music Festival liczą na równie duże powodzenie akcji w tym roku.



Jak co roku, ekologiczna akcja edukacyjna będzie przebiegać pod hasłem „nie zatrzymuj. przetwarzaj”. Jest ona częścią szeroko zakrojonych działań prowadzonych pod marką Coca-Cola, które mają przekonać szczególnie młodzież, że opakowanie nie jest odpadem, a cennym surowcem oraz popularyzować wśród uczestników festiwalu ideę segregacji odpadów. W ramach akcji, za zebrane i przyniesione do specjalnie przygotowanych punktów plastikowe lub papierowe kubki po napojach, będzie można otrzymać gadżety wykonane w 50 % z przetworzonych butelek PET.
- Coke Live Music Festival przyciąga kilkadziesiąt tysięcy fanów muzyki z Polski i Europy; jest to dla nas świetna okazja, by zachęcić ich do ochrony środowiska poprzez segregację odpadów. Dotychczasowy sukces akcji świadczy o tym, że młodzi ludzie nie są obojętni na środowisko. W wyniku akcji w 2010 roku zebraliśmy blisko 90% kubków dostarczonych na teren festiwalu, dzięki czemu Coke Live Music Festival jest jednym
z najczystszych festiwali w Polsce, a co więcej, stał się inspiracją dla innych wielkich imprez. – powiedziała Katarzyna Borucka, dyrektor ds. kontaktów zewnętrznych
i komunikacji w Coca-Cola Poland Services.

Edukacja ekologiczna będzie prowadzona przez markę Coca-Cola wraz z partnerami – organizacją odzysku Rekopol oraz fundacją na rzecz odzysku aluminiowych puszek po napojach - Recal. Na terenie festiwalu pojawią się również materiały informacyjne zachęcające do przyłączenia się do akcji oraz kosze do segregacji odpadów.

W wyniku pierwszej akcji ekologicznej w 2009 roku zebrano blisko 77 % wszystkich kubków sprowadzonych na teren festiwalu. Wśród uczestników festiwalu zapanowała wówczas moda na ekologiczną „rywalizację” – z każdą godziną trwania akcji, kolejne grupy biorące udział w zabawie, przynosiły coraz więcej opakowań do przetworzenia. Bezapelacyjny rekordzista stawił się w punkcie zbiórki z 520 opakowaniami naraz.
W kolejnym roku popularność akcji wzrosła jeszcze bardziej, dzięki czemu ilość zebranych kubków wzrosła do blisko 90%.

Działania związane z edukacją ekologiczną podczas Coke Live Music Festival to element strategii społecznej odpowiedzialności biznesu firm systemu Coca-Cola, która zakłada minimalizację wypływu działalności firm na środowisko. Strategia obejmuje takie obszary jak ochrona zasobów wodnych oraz odzyskiwanie i recykling odpadów. Coca-Cola dąży do stworzenia obiegu zamkniętego opakowań i przetwarzania zużytych opakowań na nowe. Firmy systemu Coca-Cola zmniejszają ilość generowanych odpadów zwiększając efektywność produkcji i stosując segregację, inwestują również w technologie i systemy odzysku zużytych opakowań. W latach 2001-2009 w polskich zakładach Coca-Cola zużycie wody na litr wyprodukowanego napoju spadło o 35%, a w roku 2009 odsetek odpadów produkcyjnych, które poddane zostały recyklingowi wyniósł 97%. Redukowana jest również waga opakowań. W 2008 roku ograniczono wagę opakowań napojów gazowanych w zależności od ich typu o 5% do 11%, a w 2009 roku zmniejszono wagę butelki PET na wodę o pojemności 0,5l. o 20%.


Więcej informacji na temat strategii zrównoważonego rozwoju firm systemu Coca-Cola można znaleźć na stronie: www.cocacola.com.pl


O FIRMACH Z SYSTEMU COCA-COLA:
System Coca-Cola w Polsce reprezentują firmy Coca-Cola Poland Services Spółka z o.o. oraz Coca-Cola HBC Polska. Coca-Cola Poland Services to spółka-córka The Coca-Cola Company, właściciela wiodących marek napojów bezalkoholowych, obecnych w ponad 200 krajach świata. Coca-Cola HBC Polska to oddział Coca-Cola Hellenic Bottling Company, będącej pod względem sprzedaży drugim na świecie rozlewcą napojów The Coca-Cola Company, docierającym do ponad 560 milionów konsumentów. Wśród marek firm dostępnych na naszym rynku figurują: Coca-Cola, Coca-Cola light, Coca-Cola Zero, Cherry Coke, Fanta, Sprite, Lift, Kinley Tonic, napój izotoniczny Powerade, soki, nektary i napoje owocowe Cappy, naturalne wody mineralne Kropla Beskidu i Multivita z ujęcia Kropla Minerałów, napój energetyczny Burn oraz herbaty mrożone Nestea. Firmy z systemu Coca-Cola są liderem na polskim rynku napojów bezalkoholowych i zatrudniają ponad 3 tysiące osób. Od 1991 r. firmy te zainwestowały w Polsce ponad 500 milionów dolarów.

Dodatkowe informacje o Coca-Cola:
Coca-Cola Poland Services:
Katarzyna Borucka
Dyrektor ds. kontaktów zewnętrznych i komunikacji
Tel. 22 579 68 35
E-mail: kborucka@eur.ko.com
Edelman Polska :
Małgorzata Mioduszewska
Senior Account Executive
Tel. +48 605 388 480
E-mail: malgorzata.mioduszewska@edelman.com
Źródło: ''