Dnia 18.11 br. podczas trwania Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO wyłoniono laureatów IV edycji konkursu o Puchar Recyklingu Przeglądu Komunalnego.

Redakcja PRZEGLĄDU KOMUNALNEGO, ogólnopolskiego miesięcznika poświęconego gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, chcąc wspomóc działania gmin w prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów i ich recykling zorganizowała Konkurs popierający selektywną zbiórkę surowców wtórnych.

W czwartej edycji Konkursu udział wzięło 460 jednostek z całej Polski, wśród nich znalazły się urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, związki komunalne gmin i powiatów, zakłady gospodarki komunalnej, oraz inne podmioty gospodarcze, które posiadają zezwolenie na usuwanie odpadów stałych. Rywalizacja pomiędzy podmiotami przebiegała w 5 kategoriach: Szklana Statuetka – zbiórka stłuczki, Srebrna Puszka – zbiórka puszek aluminiowych, Lider Zbiórki Tworzyw Sztucznych, Złota Bela Makulatury, Segreguj odpady – zbiórka opakowań wielowarstwowych typu Tetra Pak

Honorowy Patronat nad Konkursem objęło:
Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Bank Ochrony Środowiska

Laureaci:

Puchar Recyklingu Banku Ochrony Środowiska oraz nagrodę pieniężną w wysokości 25 tys. zł przyznano spółce Beskid z Żywca. Puchar Recyklingu Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz nagrodę w wysokości 15 tys. zł zdobył "Eko Region" Sp. z o.o. z Bełchatowa, natomiast Puchar Recyklingu Związku Miast Polskich i 10 tys. zł przypadły w udziale Urzędowi Miasta Pruszków. Fundatorem nagród finansowych dla ww. laureatów jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szklane Statuetki, których fundatorem jest firma Recykling Centrum z Jarosławia, zdobyły firmy "Juko" z Piotrkowa Trybunalskiego, Wysypisko Odpadów Komunalnych w Poznaniu oraz Urząd Miasta Pogorzela.

Laureatami Srebrnej Puszki zostali: Starostwo Powiatowe w Złotoryji (nagrodzone także "Puszkojadem" od firmy Orwak), Urząd Miasta Pruszków i Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych z Wągrowca (otrzymały pojemnikami do selektywnej zbiórki od fundacji RECAL). Fundatorem statuetek Srebrnych Puszek jest Fundacja Recal.

Statuetki Lidera Zbiórki Tworzyw Sztucznych otrzymali: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, "Eko Region" Bełchatów oraz Miejski Zakład Komunalny z Leżajska. Nagrody specjalne przypadły spółce Beskid i Urzędowi Gminy Wola Mysłowska. Fundatorem statuetek w w/w kategorii jest firma WIBO.

W kategorii poświęconej zbiórce makulatury statuetki Złotej Beli Makulatury przyznano: Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Zielonej Góry, Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi z Olsztyna i "Eko Region" Bełchatów. Fundatorem statuetek w tej kategorii jest Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku.

W ramach Konkursu o Puchar Recyklingu trzy nagrody w łącznej wysokości 25 tys. zł w kategorii "Segreguj Odpady" – zbiórka opakowań wielowarstwowych typu Tetra Pak ufundował "Rekopol" Organizacja Odzysku. 12 tys. zł zdobyła spółka Eko Servis z Kutna, 8 tys. zł przypadło Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi z Konina, a 5 tys. Celowemu Związkowi Gmin CZG–12.

Nagrodę specjalną od firmy TETRA PAK – zestaw komputerowy – zdobyła Szkoła Podstawowa z Krotoszyna. Miejski Zakład Komunalny z Leżajska otrzymał nagrodę rzeczowa Konkursu - pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów ufundowane przez firmę Titan Eko.

Łącznie z wyłonieniem laureatów IV konkursu rozpoczęła się jego 5-ta edycja. Do wzięcia udziału w kolejnym jubileuszowym konkursie zapraszamy już teraz.

Szczegółowe informacje:
Magdalena Dutka, Koordynator Konkursu
tel. 061/655 81 41
www.abrys.pl
e-mail:konkurs@abrys.pl
Źródło: ''