Popularne opakowania dla płynnych produktów: polimerowe butelki z naciągniętą termokurczliwą folią PCV z nadrukiem, jakie stosują m. in. Danone i Bakoma do pakowania niektórych swoich mlecznych wyrobów jest niezgodne z zaleceniami UE.

Folia termokurczliwa niezgodna z zaleceniami UE
Taki werdykt ogłosił sąd II instancji w sprawie opakowań soków firmy Maspex, która była jednym z pierwszych producentów korzystających z tej technologii. Sąd orzekł, że stosowanie tych opakowań nie jest niezgodne
z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, natomiast jest nie ekologiczną formą pakowania, która nie jest zgodna z unijnymi dyrektywami zalecającymi pakowanie produktów w możliwie jak najmniejszą ilość warstw różnych surowców. Już teraz Maspex opracowuje nowe, bardziej ekologiczne opakowania. Ze względu na obecnie panującą modę na produkty i działania pro-ekologiczne podobnych zabiegów powinniśmy spodziewać się także po Danonie i Bakomie.


Źródło: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA