W dniach 8 i 9 grudnia 2004 br. w Warszawskim Centrum Wystawowym Expo XXI odbędą się Targi i Konferencja poświęcone Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Opakowań w Przemyśle Spożywczym Krajów Centralnej i Wschodniej Europy - FOODtechexpo 2004.

Zmiany zachowań konsumpcyjnych zachodzące na rynkach spożywczych krajów Centralnej i Wschodniej Europy charakteryzujące się wzrostem dochodów oraz zapotrzebowaniem na przetworzoną i gotową żywność spowodowały dynamiczny rozwój sektora produkcji spożywczej. FOODtechexpo wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu oferując szansę zapoznania się z najnowszymi innowacjami na rynku dodatków do żywności, przetwórstwa, technologii opakowań, maszyn, materiałów opakowaniowych oraz higieny spożywczej.
Tematyka targów FOODtechexpo skoncentrowana będzie wokół procesów produkcyjnych żywności - od rozwoju nowego produktu, poprzez jego składowanie, aż po strategie dystrybucji.

Formuła targów związana jest ściśle z dynamicznym wzrostem produkcji spożywczej w krajach Centralnej i Wschodniej Europy i posiada zasięg międzynarodowy - fakt ten komentuje Mark Huntington, Dyrektor Organizacyjny Targów: "Po przystąpieniu do Unii Europejskiej ośmiu krajów Centralnej i Wschodniej Europy, zanotowaliśmy ogólny wzrost zainteresowania tego typu imprezami wśród firm międzynarodowych, które szukają możliwości zaistnienia na rynkach CEE. Podobny trend dotyczy FOODtechexpo 2004 i jestem pewien, że targi te są właściwym instrumentem, dzięki któremu umożliwimy odwiedzającym osiągnięcie najważniejszego celu – zapoznania się z nowymi produktami i usługami, które pomogą im w prowadzeniu codziennej działalności biznesowej".

Równolegle z targami odbędzie się konferencja prezentująca, w kilku zaplanowanych sesjach, najistotniejsze zagadnienia dotyczące produkcji żywności i napojów w regionie. Celem konferencji jest przedstawienie lokalnym producentom najnowszych rozwiązań na rynku europejskim oraz identyfikacji obowiązujących trendów, a także rozwoju rynku, które to pomogą ukształtować kierunek ich przyszłych działań.

Tematy poruszane podczas FOODtechexpo 2004 dotyczyć będą między innymi: Wydajności Produkcji oraz Bezpieczeństwa i Kontroli Jakości w Procesie Produkcyjnym Żywności. Prezentacje przedstawione podczas konferencji, między innymi przez Instytut Rozwoju Rolnictwa Centralnej i Wschodniej Europy, Międzynarodowy Komitet Mikrobiologii Żywienia i Higieny oraz Polski Instytut Żywności i Żywienia, pomogą uczestnikom FOODtechexpo w uzyskaniu aktualnych informacji na temat przemysłu.

Odwiedź website: www.foodtechexpo.com
Źródło: ''