Do końca grudnia 2005 roku Fundacja Nasza Ziemia przyjmuje wnioski na dofinansowanie szkolnych projektów edukacyjnych poruszających tematykę odpadów i recyklingu. Projekty mogą być napisane i złożone przez pojedyńcze szkoły i przedszkola. Uwzględniane będą również wnioski grupowe, realizowane przy współpracy organizacji społecznych czy samorządów.

Dziesięć najlepszych projektów zostanie dofinansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz PTK Centertel operatora sieci Orange w wysokości 5 tys. zł każdy. Środki te będą mogły być przeznaczone na nagrody dla uczniów czy nauczycieli oraz na zakup materiałów i usług niezbędnych do przeprowadzenia projektów. Konkurs jest organizowany przez Koalicję Edukacji Ekologicznej w ramach ogólnopolskiego Programu "Wszystkie Kolory Recyklingu".

Szczegóły w internecie: www.naszaziemia.pl/konkursgrantowy Patronat nad konkursem sprawuje portal www.opakowania.com.pl
Źródło: ''