Fundacja Nasza Ziemia w 2017 roku podjęła współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin (PSOR), które skupia producentów i importerów środków ochrony roślin. PSOR jest właścicielem i koordynatorem Systemu Zbiórki Opakowań PSOR, w ramach którego w sklepach zbierane są puste opakowania po środkach ochrony roślin oraz innych substancjach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie (np. nawozów i biocydów). System PSOR stanowi realizację obowiązku prawnego nałożonego na firmy z branży środków ochrony roślin, sprzedawców oraz użytkowników przez ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. PSOR jest partnerem akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2017”.

Fundacja Nasza Ziemia wraz z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin apelują o właściwe postępowanie z opakowaniami po środkach ochrony roślin!

Według badań przeprowadzonych przy okazji rozpoczęcia współpracy, rolnicy posiadają dużą wiedzę w zakresie gospodarowania opakowaniami: blisko 3/4 z nich oddaje je do sklepu. Wśród właścicieli działek i ogrodów przydomowych, tylko 1/3 z nich wie jak z nimi prawidłowo postępować, a ich wiedza w tym aspekcie jest powierzchowna. Dlatego wspólnym celem jest stałe podnoszenie świadomości wśród wszystkich użytkowników środków ochrony roślin: profesjonalnych, działkowców oraz właścicieli ogródków przydomowych, w jaki sposób prawidłowo postępować z opakowaniami.

W ramach nawiązanej współpracy, Fundacja Nasza Ziemia wraz z PSOR ma na celu edukowanie społeczeństwa w temacie gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem opakowań po środkach ochrony roślin. Opakowania te, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, należy zwrócić do sklepu. Opakowania po środkach niebezpiecznych nie powinny dostawać się do strumienia odpadów komunalnych. Ma to związek z bezpieczeństwem zbiórki oraz specjalnym sposobem gospodarowania nimi.

W związku z tym apeluje się o podejmowanie i promowanie odpowiedzialnych zachowań w kwestii zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin – o oddawanie ich do sklepów zajmujących się sprzedażą środków ochrony roślin, oraz o uczulanie osób ze swojego otoczenia na tę kwestię.

Przekazanie opakowań do sklepów to gwarancja, że zostaną one w prawidłowy i zgodny z prawem sposób zagospodarowane. Ze sklepów odbiera je Operator Systemu PSOR, który posiada wszelkie uprawnienia do transportu i przetwarzania opakowań po środkach niebezpiecznych.

Więcej informacji nt. zasad zbiórki można znaleźć m.in. na stronie www.systempsor.pl oraz na kanale youtube System Zbiórki Opakowań PSOR.

 

Źródło: Fundacja Nasza Ziemia