Zarząd Global Colors Polska składa serdeczne podziękowania klientom za udział w konferencji "MASTERBATCH POLSKA 2003", której II edycja odbyła się 26 września 2003 roku w Zespole Pałacowo – Zamkowym w Pławniowicach.

Dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszył się wykład dotyczących szans i zagrożeń dla przetwórstwa tworzyw sztucznych w świetle zmieniających się potrzeb i celów przedsiębiorstw na konkurencyjnym rynku europejskim. Poruszono również zagadnienia techniczne związane z projektowaniem nowych kolorów w aspekcie parametrów krytycznych wraz z podejściem procesowym do zarządzania jakością. Szczególnie imponujące były dane ukazujące dotychczasowe osiągnięcia Global Colors Polska S.A.: wzrost udziału w rynku, pozycji rynkowej oraz plany rozwojowe.

Po wyczerpujących wykładach organizatorzy zapewnili gościom także atrakcyjny program - kulturalno – rozrywkowy. Klienci mieli okazję do zwiedzenia kompleksu Pałacowego w Pławniowicach, wysłuchania koncertu Kwartetu Smyczkowego z Filharmonii z Zabrza oraz świetnego występu Steffena Mollera. W godzinach wieczornych odbył się bankiet, który był doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz dyskusji na poruszane podczas wykładów tematy.
Źródło: ''