Dnia 1 kwietnia wprowadziliśmy na Giełdzie Opakowań nowe możliwości prezentacji ogłoszeń użytkownika. Obecnie wraz z dostępem pozwalającym na odczytywanie odpowiedzi na oferty własne, użytkownik otrzyma również pakiet "aktywnych ofert".

Co to jest aktywna oferta?

"Aktywna oferta" zawiera dane teleadresowe oferenta, dostępne dla wszystkich zalogowanych użytkowników Giełdy Opakowań. "Aktywne oferty" oznaczone są czerwonym kolorem na liście wszystkich ofert giełdy (czarnym kolorem oznaczono oferty nieaktywne).


Dodatkowy pakiet aktywnych ofert można dokupić w dowolnym czasie trwania usługi dostępu, mogą go również dokupić użytkownicy posiadający wcześniejsze dostępy giełdowe (wykupione przed 1.04.2004).

Oferta nieaktualna
Teraz także każdy użytkownik giełdy może w dowolnym czasie ustawić swoja ofertę jako "nieaktualną". Link "Ustaw ofertę jako nieaktualną" pozwala w prosty sposób zmienić tryb ogłoszenia, które wyświetli się z informacją "Przepraszamy - oferta nie jest już aktualna".

Informacja taka oznaczać będzie, że oferent nie posiada już produktu zawartego w w/w ogłoszeniu.

Więcej informacji giełdowych
Źródło: ''