W październiku na terenie Świecia , Chełmna, Torunia i Bydgoszczy rusza kolejna akcja edukacji ekologicznej „W Trosce o Naturę...!” Polskiego Systemu Recyklingu Organizacja Odzysku SA.

Gimnazjaliści i licealiści w październiku bieżącego roku zbadają jakiego rodzaju i ile makulatury powstaje miesięcznie w gospodarstwach domowych.
Uczniowie będą też selektywnie zbierać baterie przenośne. Całość działań praktycznych będzie poparta edukacją ekologiczną, do której nauczyciele otrzymają specjalne pakiety edukacyjne.

22 września 2011 w siedzibie MONDI Świecie S.A. odbędzie się spotkanie koordynacyjne dla zainteresowanych akcją szkół, zaś efekty działań zostaną zaprezentowane na spotkaniu finałowym w drugiej połowie listopada.

Specjalne zespoły uczniów przez miesiąc we własnych domach, domach sąsiadów i znajomych będą analizować ilość i skład powstającej makulatury oraz zastanawiać się co zachęca Polaków do segregacji odpadów. Szkoły będą konkurować między sobą o ilość zebranych baterii przenośnych. Nauczyciele – koordynatorzy akcji w poszczególnych placówkach szkolnych swoimi działaniami edukacyjnymi będą starali się objąć nie tylko szkołę, ale także dorosłych.

Od 01 stycznia 2012 wchodzi w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od przyszłego roku wszyscy będziemy segregować odpady, a gminy przejmą odpowiedzialność za realizację zasad zrównoważonej gospodarki odpadami na swoim terenie.
Obecna akcja „ W Trosce o Naturę segreguj makulaturę, …zbieraj zużyte baterie!” jest sposobem na wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów w sposób w pełni świadomy.
„Chcemy aby młodzi ludzie mieli szansę sami wskazać co ich rodziny motywuje do selektywnej zbiórki odpadów, jednocześnie badając w jakiej ilości i jakiego rodzaju odpad powstaje w ich gospodarstwie domowym” mówi Marek Skorwider, Dyrektor ds. Zakupów Makulatury w MONDI Świecie S.A. i dodaje: „W nowej sytuacji prawnej przekonanie obywateli o potrzebie selektywnej zbiórki odpadów będzie niezwykle ważną kwestią. Równocześnie, zrozumienie przez władze lokalne potrzeb i zachowań społeczeństwa w zakresie zbiórki selektywnej będzie bardzo cenną wiedzą potrzebną do zbudowania przez te władze efektywnego systemu.”


Rezultaty Akcji poznamy w drugiej połowie listopada 2011. Podczas spotkania finałowego zostaną ogłoszone wyniki konkursów akcji oraz zaprezentowane wyniki prac badawczych – na pewno interesujące dla urzędów gmin przygotowujących się do wdrożenia nowej ustawy w życie. Zwycięzcy otrzymają cenne nagrody ufundowane przez organizatorów i partnerów akcji: firmę MONDI Świecie S.A. oraz Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku S.A.


***
„W Trosce o Naturę” to kompleksowy projekt edukacji ekologicznej z zakresu selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów opakowaniowych oraz poużytkowych, prowadzony przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA (PSR). Obejmuje szkolenia dla przedsiębiorców, nauczycieli, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz innych zainteresowanych, platformę edukacyjną www.wtrosceonature.com, kwartalnik recyklingowy „W Trosce o Naturę”. Jego istotny element stanowi program „… z natury segreguję!”, w ramach którego prowadzone są lokalne akcje edukacyjne w całej Polsce. Więcej informacji na www.wtrosceonature.com oraz www.psr.pl.


MONDI Świecie S.A. jest producentem wysokiej jakości papierów do produkcji tektury falistej oraz worków papierowych. Będąc częścią Grupy Mondi, która składa się z pięciu dywizji: Paper Corrugated, Bags, Flexibles i Coating, dysponuje ogromnym potencjałem pozwalającym osiągać wzrost i sukces, zarówno dla siebie jak i dla swoich klientów i Akcjonariuszy. W swoich działaniach Mondi Świecie S.A. kieruje się zawsze dobrem środowiska - wybiera najlepsze dostępne technologie, modernizuje obiekty, instaluje urządzenia eliminujące negatywny wpływ człowieka na środowisko naturalne. Efektem działań firmy jest między innymi zmniejszenie emisji CO2 oraz zwiększanie produkcji energii zielonej.


Kontakt dla mediów:

Aleksandra Czarnecka
Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA
marketing@psr.pl
Tel. +48 531 77 77 30Źródło: ''