Przepisy dotyczące gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zostały wprowadzone już kilkanaście lat temu, mimo to przedsiębiorcy nadal mają problem z prawidłowym ich przestrzeganiem.

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, opłata produktowa - obowiązujące regulacje prawne i planowane zmiany.


6 marca 2012r., Hotel Ikar***, ul. Kościuszki 118, Poznań

Przepisy dotyczące gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zostały wprowadzone już kilkanaście lat temu, mimo to przedsiębiorcy nadal mają problem z prawidłowym ich przestrzeganiem. Ustawa nakłada szereg obowiązków dotyczących m.in. osiągania określonych poziomów odzysku i recyklingu, składania rocznego sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań. Przedsiębiorcy, którzy nie zapewnili odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu zobowiązani są do uiszczenia opłaty produktowej. Termin uiszczenia wymaganych opłat mija 31 marca każdego roku, za rok ubiegły. Nie wywiązanie się z ustawowo wymaganych zobowiązań finansowych wiąże się z nałożeniem kar.

Organizowane warsztaty będą okazją do usystematyzowania Państwa wiedzy zgodnie ze stanem prawnym na rok 2012 oraz możliwością uzyskania odpowiedzi na pytania:
Jak wykonać pełną sprawozdawczość?
W jaki sposób prawidłowo naliczyć opłatę produktową?
Jakie zmiany zakłada planowana nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi?


Warsztaty patronuje portal opakowania.com.pl

Podczas spotkania będzie możliwość konsultacji z ekspertem. Jeśli mają Państwo pytanie dot. tematyki warsztatów prosimy o przesłanie go na adres e-mail: szkolenia@dendros.pl lub faksem pod nr 61 624 40 54. Zostanie ono omówione podczas warsztatów.

Prowadzenie: Jolanta Gliszczyńska - Kierownik Działu Opłat Środowiskowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem z zakresu Prawa Ochrony Środowiska, zajmuje się sprawami dotyczącymi opłat z tytułu korzystania z wybranych obszarów środowiska oraz gospodarką odpadami opakowaniowymi i zbiorczym zestawieniem danych o odpadach.

Do udziału w warsztatach serdecznie zapraszamy podmioty wprowadzające na rynek krajowy oraz importujący i eksportujący opakowania i produkty w opakowaniach, pracowników organów administracji publicznej i organizacji odzysku oraz specjalistów ds. ochrony środowiska w przedsiębiorstwach prywatnych.

Więcej na stronie organizatora firmy Dendros: www.dendros.pl – zakładka aktualne szkolenia lub pod tel. 61 307 40 53.


Źródło: ''