Lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej podsumowała wyniki sprzedaży po I kwartale 2016 roku. Grupa Ergis zanotowała zwiększenie przychodów.

Grupa ERGIS zwiększyła przychody ze sprzedaży

Pierwszy kwartał 2016 roku zakończył się wynikami przychodów ze sprzedaży na poziomie 172,6 mln zł. Oznacza to wzrost w porównaniu do poprzedniego roku o 4,6%. W tym okresie zysk operacyjny wynosił 10,3 mln zł (o 4% niższy niż w ujęciu roku do roku), a także zysk netto na poziomie 8,8 mln zł (spadek o 11,7% w porównaniu do zeszłego roku). Z kolei to zysk EBITDA osiągnął wzrost o 0,2% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, wynosząc 16,6 mln zł.

Na wyniki wpływ miało przede wszystkim znaczące zwiększenie wartości sprzedaży opakowań przemysłowych, w tym także innowacyjnej i bardzo dobrze przyjmowanej przez rynek folii nanoErgis. Ponadto wzrosła też wartość sprzedaży miękkich folii PVC. Spowodowało to pogorszenie sytuacji surowcowej w porównaniu do pierwszego kwartału 2015 roku.

Wyniki te zostały wypracowane w okresie niekorzystnej sytuacji surowcowej. Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ergis S.A. ustalono możliwość nabycia do 5% akcji własnych akcjonariuszy. Zarząd ma w planach rekomendację Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy za rok 2015 w wysokości 0,16 zł na akcję, co oznacza najwyższą stawkę w historii Grupy.

Ponadto odnotowano spory wzrost sprzedaży opakowań przemysłowych, bo o 15,7%. Zapewniło  to przeprowadzenie w ostatnich latach wymiany parku maszynowego w fabryce w Oławie i uruchomienia produkcji folii nanoErgis. Udział wartości sprzedaży opakowań przemysłowych w przychodach ogółem zwiększył się w omawianym okresie do 43,0% w porównaniu z 38,9% rok wcześniej. W ujęciu rok do roku o 4,9% zwiększyła się również wartość sprzedaży folii miękkich PVC. Z kolei twarde folie opakowaniowe zaliczyły niewielki spadek - o 2,7%. Z tego powodu Grupa ograniczyła sprzedaż produktów o niższej rentowności.

Dowiedz się więcej