Grupa Kęty poinformowała we wtorek, że w ramach trzyletniego programu motywacyjnego wyemituje dla kadry menedżerskiej 300.000 obligacji uprawniających do zakupu 300.000 akcji po cenie nominalnej.

Spółka, której kapitał akcyjny dzieli się obecnie na nieco ponad 10,5 miliona akcji, podała, że wyemitowane w ramach programu akcje będą zablokowane przez 24 miesiące od daty ich objęcia przez osoby uprawnione.

Autor: Barbara Woźniak; warsaw.newsroom@reuters.com; Reuters Serwis Polski, tel. 22/6539700

Reuters
Źródło: ''