Grupa Model ma zamiar rozwijać swoje możliwości technologiczne i rozszerzyć moce produkcyjne w Europie Środkowej - planuje przejęcie czeskiego producenta opakowań Cofinec Bohemia S.A.

Poprzez planowane pozyskanie Spółki Cofinec Bohemia S.A. z siedzibą w miejscowości Hostinne, 125 km na północny wschód od Pragi, Grupa Model ma zamiar umocnić swoją pozycję jednego z dużych producentów opakowań w Czechach. Właścicielem większościowym spółki Cofinec Bohemia, produkującej opakowania z tektur litych, od początku 2000 roku jest austriacka grupa Frantschach, za pośrednictwem Cofinec NV. Poprzez sprzedaż Frantschach kontynuuje koncentrowanie się na swoich głównych dziedzinach działalności – produkcji papierów do produkcji tektur falistych, worków przemysłowych i opakowań elastycznych.
Połączenie wymaga zezwolenia czeskiego Urzędu ds. Konkurencji Gospodarczej.
Źródło: ''