Zarząd firmy Heidelberg Druckmaschinen AG (Heidelberg) wraz z Gallus Holding AG (Gallus) światowym liderem w produkcji wąskowstęgowych maszyn drukujących, zawarli porozumienie w sprawie zacieśnienia współpracy.

Od 1999 r. Heidelberg posiada 30% udziałów w firmie Gallus. Obecnie Heidelberg posiada większość głosów w zarządzie Gallusa, a w sprawozdania finansowe Grupy Heidelberga zawierać będą odtąd 100% wyników Grupy Gallus. Nie zmienia to faktycznego udziału kapitałowego Heidelberga w firmie Gallus.

"Druk fleksograficzny jest szybko rozwijającym się (na poziomie 6-8%) segmentem przemysłu poligraficznego" – wyjaśnia Bernhard Schreier, Prezes Heidelberga.
"Dzięki przyszłej intensywniejszej współpracy z firmą Gallus będziemy mogli zyskiwać na rosnącym zapotrzebowaniu na etykiety i opakowania".

Światowy rynek maszyn fleksograficznych szacowany jest na około 800 milionów euro, z czego około 250 milionów euro przypada na Europę. Heidelberg będzie kierował Gallusem jako firmą zależną. Kierownictwo i marka pozostaną niezmienione.

"Grupa Heidelberga konsoliduje zdrowe przedsiębiorstwo z dobrymi perspektywami na przyszłość, które osiąga obrót na poziomie ok. 120 milionów euro" – powiedział dr Herbert Meyer Dyrektor Finansowy Heidelberga.