Hologram kryje się także pod postacią skrótu: OVD (z ang. urządzenie zmienne optycznie).

Holografia tradycyjnie służy dwóm różnym celom: promocji i ochronie.
Oddziaływanie obrazu holograficznego na ludzką percepcję staje się idealnym rozwiązaniem dla obu dziedzin. Wykorzystanie hologramu w celach promocyjnych polega na jego zdolności do przyciągania uwagi na produkt podlegający sprzedaży.

Drugim zastosowaniem holografii jest jej użycie w różnych aplikacjach do ochrony i zabezpieczenia produktów, takich jak wydawane przez rząd karty identyfikacyjne czy cenne dokumenty.
Światowy rynek holografii wspiera obecnie te dwa segmenty włączając się w trzeci - opakowania.
Zalety hologramów stosowanych w opakowaniach dotyczą ich zdolności połączenia ze sobą cech promocyjnych i zabezpieczających produkt.

Wprowadzanie na rynek konsumentów produktu z opakowaniem wykonanym z materiałów holograficznych, które przyciągają wzrok, razem z efektywnym projektem graficznym punktu sprzedaży może ogromnie zwiększyć obroty.

Istotną rolę odgrywa holografia także w aspektach zabezpieczenia opakowań. Należy tutaj zauważyć, że kilka lat temu firma Microsoft wyśledziła piractwo komputerowe swojego oprogramowania, które pojawiło się w Chinach ponieważ hologram znajdujący się na sfałszowanym opakowaniu był bardzo słabej jakości.
Obecnie, urządzenia niezbędne do wytwarzania hologramów są dużo łatwiej dostępne dla fałszerzy produktów, a hologramy są postrzegane przez producentów jako jeden ze sposobów zabezpieczenia opakowań wyrobów oryginalnych przed sfałszowaniem.

Ostatnio, producent znanych zabawek produkujący woreczki z grochem w kształcie zwierząt zastosował hologram jako jawną cechę, którą kupujący powinni odszukać na produkcie przed dokonaniem zakupu. Jednakże, producent użył także zabezpieczającej farby drukarskiej oraz nici zabezpieczającej w każdej zabawce jako cechę ukrytą umożliwiającą stwierdzenie autentyczności produktu. Kombinacja zabezpieczeń jawnych i niejawnych w opakowaniu produktu lub na samym produkcie daje producentowi najlepszą szansę zabezpieczenia się przed fałszerstwami - należy oczywiście przekazać informacje klientom, jakich znaków czy zabezpieczeń powinni szukać w celu potwierdzenia autentyczności kupowanego produktu.