Europejska Komisja do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zaaprobowała Hyperform® HPN-68 do stosowania w aplikacjach związanych z żywnością.


Hyperform® HPN-68 - szybko działający zarodek krystalizacji dla propylenu opracowany przez firmę Milliken & Company obecnie uzyskał zatwierdzenie dla zastosowań związanych z żywnością nieomal na całym świecie. Zatwierdzenia organów nadzorujących pozwalają firmie Milliken sprzedawać Hyperform jako bezpieczny do stosowania w materiałach mających kontakt z żywnością do poziomu do 25% w PP i HDPE we wszelkich warunkach użycia.

Dodatkowo może być stosowany w aplikacjach z prostym polietylenem o niskiej gęstości w zakresie do 100 stopni Celsjusza. Hyperform HPN-68 jest szybko działającym zarodkiem krystalizacji dla polipropylenu, dającym wyjątkowo szybkie prędkości krystalizacji, co w wyniku daje poprawę szybkości obróbki i wzrost wydajności o 30 procent. HPN-68 poprawia również jakość produktu poprzez lepszą stabilność wymiarową, mniejsze skrzywienia i fizyczną równowagę własności dla procesów wtrysku i wytłaczania polipropylenu.
Ma szerokie zastosowanie od paneli drzwiowych w przemyśle motoryzacyjnym i armatury dla rurociągów po wykonane z tworzywa sztucznego pojemniki na żywność.
Producent: Milliken & Company

Tworzywa Sztuczne i Chemia nr 6/2004
Źródło: ''