Już po raz trzeci Redakcja Przeglądu Komunalnego zaprasza Państwa do udziału w Konkursie o Szklaną Statuetkę. Powodzenie poprzednich edycji i pozytywny oddźwięk jaki odniosły skłoniły Redakcję do kontynuowania akcji selektywnej zbiórki szkła. Wiek XXI będzie okresem rozkwitu gospodarki opartej na zamkniętym obiegu surowców i nadziei na poprawę świadomości ekologicznej ludzi. Konkurs nabiera rozpędu. Każdego miesiąca przybywa nowych uczestników. W połowie kwietnia Konkurs zgromadził blisko 40 jednostek chętnych zaprezentować swoje osiągnięcia w selektywnej zbiórce szkła. Organizatorzy nadal czekają na zgłoszenia.

Zadaniem Konkursu jest przedstawienie społeczeństwu korzyści jakie przynosi recykling szkła. Szkło, będąc "wartościowym odpadem" powinno być docenione jako surowiec dużo wcześniej. Uchronilibyśmy się przed górami śmieci, które w chwili obecnej są nie lada problemem. Zapotrzebowanie polskich hut na stłuczkę szklaną kształtuje się na poziomie 500 tys. ton rocznie, lecz zaspokajane jest w niewielkim procencie. Potencjał produkcyjny polskich hut rośnie corocznie, a postęp technologiczny pociąga za sobą coraz większe zapotrzebowanie na czystą stłuczkę. Zwycięzcą Konkursu może zostać gmina, urząd, firma lub zakład gospodarki odpadami oraz każdy podmiot posiadający pozwolenie na usuwanie odpadów, który zbierze jak najwięcej stłuczki. Przy ocenianiu ogłoszeń, Kapituła Konkursu będzie brała pod uwagę m. in. ciężar zebranego szkła w przeliczeniu na mieszkańca, efekty ekonomiczne i ekologiczne, dostępność pojemników dla użytkowników, zaangażowanie oraz jakość przesłanego opracowania.
ATRAKCYJNE NAGRODY
Konkurs daje możliwość pokazania się nie tylko dużym firmom, specjalizującym się w recyklingu szkła, ale także mniejszym, które również chciałyby się pochwalić swoją działalnością. Główną nagrodę wysokości 50 000 zł ufundował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Finansowe wsparcie dla wybranych jednostek zadeklarowały także Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińskomazurskiego i zachodniopomorskiego. Oprócz nagród finansowych, Konkurs daje możliwość wygrania nagród rzeczowych, pojemników do segregacji stłuczki szklanej.
Rozstrzygnięcie Konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w listopadzie podczas Międzynarodowych Ekologicznych Targów POLEKO 2002 w Poznaniu. Chęć udziału można zgłaszać do 10 września na Formularzu zgłoszenia oraz w miesięczniku RECYKLING.
ORGANIZATOR: Przegląd Komunalny


Honorowy Patronat nad Konkursem objęli:
Ministerstwo Środowiska,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Fundacja "Nasza Ziemia",
Forum Opakowań Szklanych.

Źródło: ''