III międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „PRZYSZŁOŚĆ OPAKOWAŃ BIODEGRADOWALNYCH”, organizowana przez Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk oraz Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, jest kontynuacją konferencji, które odbyły się w poprzednich latach i spotkały z bardzo dużym zainteresowaniem.

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA Przyszłość opakowań biodegradowalnych
Miejsce konferencji: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań ul. Konstancińska 11
02-942 Warszawa
Data: 28 września 2010


Uczestniczyli w nich przedstawiciele środowisk naukowych, europejscy producenci materiałów biodegradowalnych oraz opakowań kompostowalnych, krajowe przedsiębiorstwa sektora przemysłowego branży opakowaniowej, sieci handlowe oraz osoby reprezentujące administrację państwową.Tematyka III Konferencji będzie skupiać się na zagadnieniach związanych zarówno z produkcją materiałów opakowaniowych nowej generacji, z polimerów przydatnych do recyklingu organicznego, jak i możliwościami ich praktycznego wykorzystania do celów opakowaniowych, a także metodami odzysku i recyklingu powstałych odpadów.


Konferencja będzie połączona z seminarium szkoleniowym INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W OPAKOWANIACH Z KLASYCZNYCH TWORZYW POLIMEROWYCH, które odbędzie się w dniu następnym - 29.09.2010 r.

Mamy nadzieję, że Konferencja i seminarium, prezentując światowe i krajowe osiągnięcia w dziedzinie wytwarzania polimerów i opakowań biodegradowalnych oraz opakowań z klasycznych tworzyw sztucznych, staną się dobrym forum do dyskusji na temat różnych zagadnień związanych z zarówno z produkcją, jak również z metodami odzysku odpadów.

Patronat medialny portal opakowania.com.pl
Więcej informacji na stronie www.cobro.org.pl

Źródło: ''