Firmy, których działalność łączy się ze stosowaniem opakowań, muszą się z nich rozliczać. Życie utrudniają im regulacje dotyczące recyklingu, które bez przerwy się zmieniają. Teraz także trzeba przygotować się na innowacje, choć nie są one rewolucyjne.

Przedsiębiorcy rozliczający się z obowiązków związanych z towarami w opakowaniach muszą liczyć się z kolejną zmianą, która wejdzie w życie od 2006 r. Dotyczy ona rozliczania nie tylko recyklingu, lecz także odzysku odpadów opakowaniowych.

Przedsiębiorcy premierowo będą się rozliczać z recyklingu wszelkich materiałów reklamowych. Dla nich w 2006 r. poziom recyklingu ma wynieść 35 proc., a w 2007 r. 48 proc. Stawka opłaty będzie zależna od rodzaju odpadów, a przedsiębiorca wyliczy ją samodzielnie według wzoru z ustawy o opłacie produktowej. Kwietniowa nowelizacja ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz rozporządzenie o rocznych poziomach recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych (DzU z 2005 r. nr 103, poz. 872) przynoszą nam listę nowych obowiązków. Zgodnie z nimi sprawozdanie za odzysk z roku 2006 należy złożyć do końca marca 2007 r. Jednak już teraz trzeba zadbać o właściwy poziom odzysku, by uniknąć opłaty produktowej.

Recykling materiałów reklamowych i katalogów handlowych nie wymaga rozliczenia, a gdy opłata produktowa za 2005 r. nie przekroczy 50 zł, nie będzie trzeba jej wnosić. Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych nakłada na przedsiębiorców jeszcze jeden obowiązek. Jej nowy art. 5a stanowi, że firmy wprowadzające na rynek opakowania muszą prowadzić działania edukacyjne związane z odpowiednim gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi. Ustawa nie definiuje jednak zakresu tych działań i nie przewiduje - na razie - sankcji za niedopełnienie obowiązku.

Przed nowelizacją przedsiębiorca samodzielnie rozliczał się z ustawowych obowiązków, przekazując do recyklingu opakowania własne lub wprowadzone przez inną firmę. Obecnie rozliczenie dotyczy tylko własnych odpadów opakowaniowych.

Jeśli przedsiębiorca zechce, może stworzyć sieć zbiórki selektywnej, ale jej działalność ma opierać się wyłącznie na zbieraniu takiej samej ilości tych samych odpadów, jak opakowania wprowadzone przez firmę. Odzyskiem i recyklingiem może zająć się również firma, która spełnia wymagania stanowione przepisami o odpadach (DzU z 2001 r. nr 62, poz. 628 ze zm.).

Źródło: Rzeczpospolita
Źródło: ''

Komentarze

  • Blędy w artykule

    Wyjaśnienia są nieprawdziwe. Materiały reklamy komercyjnej NIE są objęte obowiązkiem recyklingu.

  • Do poprzedniego wpisu

    Dziękujemy Pani Ilono za zamieszczenie swojej uwagi. Informacje z artykułu zaczerpnięto z przeglądu witryn rządowych oraz ekologicznych. Polemizując z Pani dość "enigmatycznym" wpisem chciałbym poinformować, że w Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1325 zamieszczono Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie stawek opłat produktowych. Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 01 stycznia 2006 (notabene zamieszczone na www.doleko.ig.pl - Pani zdaje się jest tam doradcą???!!!) W załączniku nr 3 tego rozporządzenia poz. 4 symbol 22.22.12 umieszczono materiały reklamowe, katalogi handlowe jest także opłata produktowa za tego typu odpady. Może Pani wpis wynika z definicji komercyjnych materiałów reklamowych??? Reklama może być niekomercyjna??? (no chyba że chodzi o działalność charytatywną.... ). Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 33, poz. 291) rozszerzyła listę produktów o materiały reklamowe i ustaliła poziom recyklingu na rok 2007. Produkt ten objęto przepisami ustawy ze względu na dużą ilość odpadów z nich powstających. Wywołała ona spore zastrzeżenia Organizacji Odzysku w Polsce - jednak wedle wiedzy naszej Redakcji Ministerstwo postawiło na swoim....

    Redakcja www.opakowania.com.pl dziękuje za cenny wpis i zachęca do uważnej lektury zamieszczanych aktualności oraz do merytorycznej współpracy w zakresie prezentacji informacji o ustawodawstwie odpadów opakowaniowych w Polsce. Bylibyśmy wdzięczni za przesłanie informacji na ten temat, którą z pewnością opublikujemy na naszych łamach.