Nowo opracowany sensor wilgotności trwale zmienia swe właściwości - między innymi kolor - gdy znajdzie się w przestrzeni o znacząco wyższym stopniu zawilgocenia. Tego typu urządzenia być może w przyszłości będą informować konsumentów o "wilgotnościowej historii" kupowanego przedmiotu, informuje "Journal of Materials Chemistry".

Kupując różne produkty - przede wszystkim urządzenia elektroniczne, wewnątrz opakowania można odnaleźć maleńkie paczuszki z napisem "nie nadaje się do spożycia", w których zamknięty jest żel krzemionkowy - absorbent wchłaniający wilgoć z powietrza. Tego typu absorbenty chemiczne pochłaniają wilgoć, jednak nie pozwalają konsumentom na określenie, w jakich warunkach kupowany przedmiot znajdował się w drodze pomiędzy producentem, a konsumentem.

By umożliwić wizualizację "wilgotnościowej historii" różnych produktów, naukowcy amerykańscy opracowali sensor wilgoci, który po kontakcie z wodą trwale zmienia swe właściwości, w tym również barwę. Prace prowadzone były na amerykańskim Case Western Reserve University, przez grupę naukowców współpracujących z profesorem Christoph'em Weder'em. Naukowcy opracowali polimerowy materiał, który zawiera w swej strukturze odpowiedni barwnik (1,4-bis(-cyjano-4-(12- hydroksydodecyloksy)styrylo)-2,5-dimetoksybenzen) włączony w poliamidową strukturę polimeru.Właściwości materiału zmieniają się zasadniczo, gdy sensor jest eksponowany na wilgoć. W takim przypadku, następuje reakcja chemiczna zmieniająca układ przestrzenny polimeru. Zmieniają się zasadniczo oddziaływania cząsteczek barwnika, co zmienia barwę materiału z zielonej na pomarańczową. Według naukowców, nowo opracowany materiał może być stosowany z powodzeniem jako wskaźnik wilgoci w otoczeniu, ale dzięki uniwersalności struktury możliwe są też takie modyfikacje polimeru, by mógł być wykorzystany również w innych układach detekcyjnych (nie tylko w sensorach wilgotności).

Źródło: PAP - Nauka w Polsce
Źródło: ''