Kontakt:
ul. Marii Skłodowskiej–Curie 19/27
90-570 Łódź
tel. +42 6380300, +42 6376510
e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl
www.ibwch.lodz.pl