Intercell SA umocnił swoją pozycję na "Liście 500", rankingu najlepszych przedsiębiorstw jaki opracowała "Rzeczpospolita". W najnowszym notowaniu firma zajęła 254 miejsce.

"Rzeczpospolita" dokonała również wyceny wartości przedsiębiorstw biorąc pod uwagę wielkość sprzedaży, wartość księgową i EBIDTA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację). W rankingu najcenniejszych przedsiębiorstw Rzeczpospolitej Intercell uplasował się na 110 pozycji, przesuwając się w górę o 144 miejsca w porównaniu do roku ubiegłego.

Rok 2003 należy uznać za bardzo udany dla całej grupy Intercell SA, a osiągnięty wynik finansowy należy do najlepszych w ciągu ostatnich lat. Zysk spółki przed opodatkowaniem wzrósł do poziomu 68,1 mln PLN w porównaniu do 32,9 mln PLN w roku 2002.

Mimo recesji gospodarczej w Europie i spadku cen wszystkich grup produkowanych przez firmę papierów udało się spółce zwiększyć eksport. Rozpoczęty pakiet strategicznych inwestycji w okresie 2004-2006 ma na celu konsekwentne umacnianie pozycji rynkowej wśród odbiorców krajowych i zagranicznych.

Na podstawie informacji prasowej: Intercell SA
Źródło: ''