Spółka Intercell SA zmieniła nazwę na Stora Enso Poland S.A. Przyczyną zmiany nazwy jest jej dostosowanie do nazewnictwa stosowanego w ramach grupy przemysłowej Stora Enso, która stała się 15.12.2004 r. głównym akcjonariuszem Intercell SA.

Główną siedzibą spółki Stora Enso Poland S.A. pozostaje Ostrołęka. Nie uległy zmianie NIP, Regon i dane teleadresowe firmy. Przebudowana zostanie natomiast witryna internetowa, zmianie ulegnie również jej adres www. Cały proces związany z "rebrandingiem" powinien zakończyć się w roku 2005.

Zmieniła się również struktura organizacyjna firmy. Nowy schemat organizacyjny jest dostosowany do standardów grupy Stora Enso.

Dotychczasowe dywizje funkcjonujące w Intercellu zastępują odpowiednio:

Jednostka Biznesowa Papiery Przemysłowe Polska – połączone Dywizje Celulozy i Papieru oraz Dywizja Worków Papierowych. Dyrektorem Jednostki jest prezes zarządu Stora Enso Poland S.A. Jerzy Janowicz. W skład jednostki wchodzą zakłady produkcyjne celulozy, papieru i worków papierowych z Ostrołęki.

Jednostka Biznesowa Tektury Falistej i Pudeł – dotychczasowa Dywizja Tektury i Pudeł, jej dyrektorem jest członek zarządu Stora Enso Poland S.A., Tomasz Żebrowski. W skład jednostki wchodzą zakłady produkcyjne tektury i pudeł w Ostrołęce, Łodzi, Tychach, Mosinie.

Jednostka Rozwoju Biznesowego – podlegać jej będą spółki zależne takie jak: Intercell Sabac, Intercell Recycling, Scantrans, Kemira Cell. Dyrektorem jednostki jest wiceprezes zarządu Stora Enso Poland S.A. Henryk Mikołajewski.

Dla potrzeb komunikacji z otoczeniem zewnętrznym niezależnie od lokalizacji i struktury produkcyjnej firma będzie używać nazwy: Stora Enso Poland.
www.storaenso.com www.intercell.pl

Źródło: ''