Amerykańska grupa International Paper ogłosiła, że zamierza dokonać zasadniczych zmian w zakresie działalności i skoncentrować się na dwóch kluczowych obszarach działalności - papierach niepowlekanych oraz opakowaniach przemysłowych i konsumenckich.

W związku z tym, IP planuje odsprzedanie lub wyzbywanie się akcji w niektórych segmentach swej działalności, m.in. wyzbycie się 50,5% udziałów w Carter Holt Harvey, sektora papierów powlekanych i papierów SC, opakowań na napoje i papierów siarczanowych, jak również Arizona Chemicals oraz sprzedaż części lub nawet całości z 6,8 mln akrów lasów w USA, a także sektora wyrobów z drewna. Wymienione obszary działalności reprezentują ok. 30% całkowitej sprzedaży IP za 2004 r. i 925 mln USD całkowitego zysku operacyjnego grupy.

Prezes IP - John Faraci stwierdził, że grupa wybrała kilka sektorów działalności, w których będzie mogła konkurować i rozrastać się na skalę globalną. Sektor papierów niepowlekanych IP posiada całkowitą roczną zdolność produkcyjną wynoszącą 6,6 mln ton w 14 zakładach produkcyjnych w USA, Brazylii i Europie, o rocznej sprzedaży za ok. 5,8 mld USD. W zakresie produkcji opakowań roczna zdolność produkcyjna grupy wynosi 6,7 mln ton papierów na tekturę falistą i tektury powlekanej, a produkcja prowadzona jest w 128 zakładach przetwórczych w USA, Ameryce Pd., Europie i Azji. International Paper szacuje, że dochody po opodatkowaniu z potencjalnego zbycia udziałów będą wahać się od 8 do 10 mld USD. Blisko połowa dochodów zostanie wykorzystana na redukcję długów. IP przewiduje, że wycena tych sektorów zostanie zakończona przed upływem I kwartału 2006 r. a wycena Carter Holt Harvey będzie sfinalizowana do końca 2005 r.

Sektory papierów powlekanych i SC posiadają łączną zdolność produkcyjną na poziomie 2,2 mln ton i w 2004 r. wygenerowały sprzedaż za ok. 1,6 mld USD. Sektor zatrudnia 3000 osób w USA i 725 w Brazylii. Branża opakowań na napoje posiada zakłady produkcyjne w USA, na kontynencie amerykańskim, jak również w Azji. W ostatnim roku branża wygenerowała sprzedaż w wysokości 600 min USD. Sektor papierów siarczanowych w Roanoke Rapids posiada zdolność produkcyjną rzędu 400 tyś. ton. Arizona Chemicals natomiast w 2004 r. ze sprzedaży uzyskał 670 mln USD.

IP posiada w USA 6,8 mln akrów lasów, gdzie zatrudnionych jest 1200 osób. W 2004 r. sprzedaż wyniosła 900 mln USD (w tym wyrąb i sprzedaż ziemi). W Brazylii IP planuje zatrzymanie 1,2 mln akrów lasów oraz prawo do wyrębu na 850 tyś. akrów, które obecnie posiada w Rosji. Sektor wyrobów z drewna IP obejmuje tarcicę, sklejkę, drewno ogólnego użytku i generuje sprzedaż za ok. 1,5 mld USD.

Źródło: Aktualności International Paper
Źródło: ''