Data rozpoczęcia
2014-03-24
Data zakończenia
2014-03-27
Miejsce
Poznań

IV Konferencja Paliwa z odpadów

IV Konferencja Paliwa z odpadów
25-27 marca 2014 r., Poznań


Problemy wynikające z rosnących ilości odpadów, ograniczeń w składowaniu odpadów i malejącej liczby składowisk, a także wzrastającego poziomu konsumpcji paliw konwencjonalnych sprawiają, że rozwijają się technologie przetwarzania odpadów z odzyskiem energii (ang. Waste to Energy). Polityka UE oraz krajowe regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska sprzyjają rozwojowi tej gałęzi rynku. Recykling materiałowy i organiczny oraz odzysk energii to wiodące w perspektywie 2020 r. metody zagospodarowania odpadów komunalnych. Odpady to ogromne i wciąż niewykorzystane źródło surowców wtórnych i energetycznych, w tym w znacznej części uznawanych jako OZE. Jednym z bezpiecznych ekologicznie sposobów ich zagospodarowania jest ich wykorzystanie jako paliw w procesach produkcji energii elektrycznej i ciepła. W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 2011 r. ilość odpadów komunalnych kierowanych na składowiska w postaci nieprzetworzonej będzie ulegać w najbliższych latach istotnemu zmniejszeniu, a pojawi się znaczna ilość paliw alternatywnych z odpadów. Dlatego odzysk energii z odpadów wydaje się być szczególnie ważny dla budowy efektywnego systemu gospodarki odpadami w Polsce i wpisuje się w działania podejmowane od lat w wielu krajach UE. Ograniczenia prawne w zakresie składowania frakcji energetycznych odpadów od 2016 roku zmuszają do poszukiwania nowych rozwiązań i zdecydowanych działań w podejściu do energii z odpadów. W przeciwnym razie trudno będzie rozwiązać zarówno problem odpadów w Polsce, jak również trudno będzie poprawić bezpieczeństwo energetyczne kraju w najbliższych latach.
W obecnej sytuacji rynku odpadów trzeba o tym rozmawiać i pokazywać dobre rozwiązania dla Polski. Konferencja ABRYS dobrze wpisuje się w tą debatę i winna stać się impulsem do poszukiwania racjonalnych rozwiązań służących budowie efektywnego ekonomicznie i ekologicznie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.

 

Krzysztof Kawczyński
Krajowa Izba GospodarczaKontakt:
Martyna Dera
Specjalista ds. organizacji szkoleń i konferencji
+48 61 655 81 20
m.dera@abrys.pl
www.abrys.pl

Źródło: ''