Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Mnożą się jednak pytania i wątpliwości przedsiębiorców związane z praktyczną realizacją obowiązków w nich zawartych.

Zorganizowane w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Opakowań w Warszawie warsztaty konsultacyjne, w których udział wzięło 70 przedstawicieli użytkowników i producentów opakowań udowodniły istnienie licznych wątpliwości związanych z interpretacją niektórych zapisów ustawowych.
Lista problemów zgłoszonych w trakcie warsztatów konsultacyjnych, wymagająca wyjaśnienia w najbliższym czasie, została przekazana do Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Gospodarki.
COBRO uzyskało w Ministerstwie Środowiska obietnicę, że zgłoszone problemy zostaną wkrótce jednoznacznie zinterpretowane.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie nowymi zasadami odpowiedzialności producentów za odpady opakowaniowe Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie organizuje 14 stycznia 2002r kolejne seminarium poświęcone tej tematyce.
Źródło: ''