Termoformowanie polega na równomiernym nagrzaniu płyty lub folii z tworzywa sztucznego, a następnie nadanie mu kształtu formy. Zobacz jakie materiały podlegają temu procesowi.

Jaka folia najlepsza? Zobacz tworzywa do termoformowania

Podczas procesu termoformowania pod wpływem naprężeń tworzywo odkształca się. Następnie stan ten jest utrwalany podczas chłodzenia. Najłatwiej formuje się materiały w bardzo wysokiej temperaturze, ale często ma to negatywny wpływ na wytrzymałość i trwałość tworzywa. W związku z tym należy wyznaczyć zakres temperatury, w którym będą zapewnione optymalne warunki formowania. Technologia termoformowania obecnie wypiera technologię wtrysku. Termoformowanie jest metodą, dzięki której można wytwarzać wyroby o bardzo małej grubości ścianki, nawet rzędu setnych części mm oraz o znacznych gabarytach do rzędu kilku m2

Najpopularniejsze materiały do termoformowania

  • PS-HI to najlepszy materiał do termoformowania. Posiada wysokie własciwości formowania termicznego oraz dodatek Butadienu. Trzeba jednak uważać na poddawanie materiału promieniowaniu UV. Tworzywo to przeznaczone jest do jednorazówek, opakowań oraz wnętrza lodówek.
  • ABS jest materiałem o wysokiej ciągliwości i odporności na wysoką temperaturę. Tworzywa jednak nie nadają się, by stosować je na zwenątrz, ze względu na szybkie"strzenie się" materiału. Ze względu na swoje właściwości tworzywo nie może być wilgotne, gdyż mogą powstawać na nim zgrubienia. Dodatkowo działanie wysokiej temperatury powoduje żółknięcie. Materiał stosowany jest dla elementów sanitarnych, pojemników itp.
  • PE-HD to materiał o dużym stopniu krystaliczności. Jest on odporny na kwasy i benzynę. Jednyną zasadą jakiej należy przestrzegać jest dłuższy czas chłodzenia. Tworzywo stosuje się do pojemników na żywność lub śmieci oraz do wytwarzania kasków. 
  • PP  jest tworzywem o niskiej wytrzymałości udarowej. Mimo, że materiał jest odporny na słabe kwasy i alkohol, posiada tendencje do deformacji i rozszerzalności cieplnej. Podczas procesu termoformowania zalecane jest używanie wypełniaczy – kredy lub talku. Tworzywo to stosuje się przy sprzęcie medycznym, w motoryzacji oraz do wytwarzania walizek.
  • PMMA ekstudowany (ex.) posiada wysoką odporność na zarysowania. Do głównych właściwości materiału zalicza się wysoki połysk i dużą przezroczystość. Tworzywo nie powinno być stosowane na zewnątrz ze względu na swoją kruchość. Materiał przed użyciem w procesie termoformowania powinien być odpowiednio wysuszony. Stosowany jest zazwyczaj w branży sanitarnej oraz reklamowej, a także do wytwarzania znaków drogowych.
  • PMMA lany (cast.) posiada podobne właściwości jak PMMA ex. Materiał cechuje dobra wytrzymałość, ale jednocześnie kruchość. Tworzywo jest odporne na alkohol i rozpuszczalniki. Materiał ten również powinien być odpowiednio wysuszony przed rozpoczęciem procesu. Tworzywo wykorzystywane jest w branży sanitarnej, szklanej oraz do wytworzenia transparentów.
  • PC to materiał wysoce odporny na ciepło, o dużej wytrzymałości i rozciagliwości nawet w przypadku niskich temperatur. Jest to kolejne tworzywo wymagające wysuszenia przed rozpoczęciem procesu termoformowania. Materiał jest odporny na alkohole, oleje i kwasy. Tworzywo zostaje przetworzone jedynie przy użyciu dużej mocy. Materiał stosuje się w branzy AGD, motoryzacyjnej oraz elektromechanicznej.

Zobacz ofertę marteriałów termoformowalnych KF Technologie

Obecnie, by uzyskać możliwie jak najlepszy materiał wykorzystuje się specjalne płyty wykonane z mieszanin polimerowych. Do najpopularniejszych połączeń zalicza się:

  • PC + ABS, PC + PBT, PC + ASA, 
  • wielowarstwowe: ABS+PMMA, ABS+ASA, ABS+PVC, ABS+PMMA, PS+PE, PP+PP napełniony, PP+EVA, PETG+PETA+PETG, PETG+PP,
  • wysokobarierowe: PS+EVOH+PE, PE+EVOH+PE, PP+EVOH+PP, PP+EVOH+PA.

W przypadku termoformowania wyrobów wielkogabarytowych stosuje się głównie folie sztywne o grubości 2-4mm lub płyty o grubości 3-15mm. Większość materiałów termoplastycznych wchłania promieniowanie IR. Poziom absorpcji uzależniony jest przede wszystkim od wielkości i grubości materiału, ale również od długości fali promieniowania.