Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła rok 2010 Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej. Pod tym hasłem będą przebiegały również ogólnopolskie obchody Dnia Ziemi zaplanowane na 25 kwietnia. Biorąc aktywny udział w akcji przyczynimy się do poprawy stanu środowiska. Zdaniem ekspertów z PROEKO to doskonała okazja do propagowania postaw proekologicznych.

Jubileuszowe obchody Dnia Ziemi


Rok 2010 to rok jubileuszowych obchodów Dnia Ziemi. Na świecie wydarzenie to będzie organizowane po raz czterdziesty, w Polsce – już po raz dwudziesty. Początki były dość skromne – niewielkie akcje przeprowadzane głównie w lokalnych społecznościach. Dziś do wydarzenia przyłącza się wiele organizacji państwowych i pozarządowych. Szczególną rolę odgrywają placówki oświatowe, które przy współpracy z ekspertami zapewniają dzieciom wiele atrakcji.

- Polskie doświadczenia w zakresie organizacji imprez ekologicznych są o połowę krótsze niż innych krajów, ale równie bogate. Z roku na rok obchody Światowego Dnia Ziemi cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Wzrost świadomości ekologicznej oraz nowe, ciekawe projekty sprawiają, że Polacy coraz chętniej angażują się w obchody tego święta - mówi Aleksandra Potrykus, prezes PROEKO.

W większości miast zaplanowano liczne festyny, na których będzie można pogłębić swoją wiedzę o ekologii. Konkursy plastyczne, przedstawienia teatralne czy wystawy artystyczne bądź prezentacja ekologicznych produktów to tylko niektóre z inicjatyw tegorocznych obchodów. W każdym regionie Polski organizowane będą spotkania, sympozja, konferencje poświęcone krzewieniu kultury ekologicznej.

Głównym celem obchodów jest przybliżenie Polakom problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, wszelka edukacja w zakresie ochrony przyrody i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Istotnym założeniem jest również kształtowanie umiejętności podejmowania aktywnych działań na rzecz lokalnego środowiska.

- Z doświadczenia wiemy, że edukacja poprzez zabawę sprawia, iż ludzie chętniej zmieniają sposób postrzegana kwestii związanych z przyrodą. Utwierdzamy się również w przekonaniu, iż nietypowe metody i środki edukacji, przynoszą lepsze efekty - dodaje Aleksandra Potrykus.


Polska Grupa Recyklingu PROEKO jest spółką świadczącą usługi w dziedzinie odbioru, utylizacji i zagospodarowania odpadów na terenie całego kraju. Firma rozpoczęła swoją działalność w 2001 roku i funkcjonuje zgodnie z dyrektywami i strategią Unii Europejskiej.
Od 3 września 2009 roku posiada koncesję udzieloną przez MSWiA.
Zajmuje się odzyskiem i recyklingiem odpadów oraz niszczeniem produktów niepełnowartościowych lub wycofanych z obiegu handlowego. Organizuje szkolenia i udziela porad merytorycznych z zakresu programu gospodarki odpadów. Prowadzi też obsługę prawną dotyczącą ochrony środowiska.

Maciej Sitarski
Junior Account Executive
22 841 53 01
msitarski@egzogroup.pl 
EGZO GROUP Sp. z o.o.
www.egzogroup.pl

Źródło: ''