Udział w tegorocznym TAROPAKU zapowiedziało niemal 700 firm z 30 krajów z całego świata....

Zmiana oblicza współczesnego biznesu opartego na nowych technologiach i komunikacji internetowej powoduje, że zmieniają się również targi, tworząc coraz doskonalszą przestrzeń komunikacji biznesowej. Nowoczesne targi stanowią unikatowy produkt z zakresu interaktywnego marketingu bezpośredniego – są platformą osobistej komunikacji marketingowej, umożliwiając bezpośredni i dynamiczny dialog uczestników rynku. TAROPAK jest przykładem wydarzenia, które dzięki nieustającej ewolucji formuły targów prężnie się rozwija i w tym roku ma już swoją 25 edycję.

Po raz pierwszy branża opakowań spotkała się z Poznaniu w 1973 roku. W targach tych wzięło udział 35 wystawców z 9 krajów europejskich. Tegoroczny TAROPAK to już niezwykle rozbudowany program wydarzeń i blisko 700 wystawców z 30 krajów z całego świata.

Opakowania - to branża, która jest dostawcą dóbr inwestycyjnych dla większości gałęzi przemysłu. Zdaniem ekspertów wzrost PKB o 1 punkt procentowy wywołuje wzrost popytu na opakowania o 2 punkty. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową prognozuje w najbliższych latach stały wzrost PKB w Polsce. Krajowa Izba Opakowań przewiduje, że do roku 2010 polski rynek opakowań będzie rósł w tempie 5-10 % rocznie, a jego wartość wzrośnie w tym czasie do 5-7 mld zł (obecnie przekracza 3 mld zł). Podczas gdy europejski rynek opakowań wzrośnie w tym samym czasie zaledwie o 3%.

Sprawne funkcjonowanie logistyki to efektywna realizacja założeń rozwojowych całego systemu gospodarczego. Według PAIiIZ Polska ze względu na swoje położenie, wykształconą kadrę i niskie koszty pracy ma szansę stać się kluczowym centrum dystrybucyjnym. Po roku 1995 branża ta odnotowuje niezwykle dynamiczny wzrost szczególnie w infrastrukturze magazynowej. W tym czasie przybyło przeszło 3 mln m² nowoczesnych magazynów w obiektach o powierzchni powyżej 1000 m². W roku 2004 całkowita wielkość powierzchni magazynowych w Polsce wynosiła 17,6 mln m².

Rok 2005 był rekordowym rokiem dla tego sektora – wybudowano ok. 300 tys. m² nowych powierzchni magazynowych. Jako organizatorzy mamy nadzieję, że dzięki dobrym prognozom rozwoju dla branży opakowaniowej i logistycznej oraz nieustannym poszukiwaniom jak najnowocześniejszej formuły jubileuszowe targi TAROPAK umocnią swoją pozycję lidera na mapie targów dedykowanych tym branżom w naszej części Europy.

Zapraszamy do zapoznania się z ekspozycją oraz do aktywnego udziału w targowych wydarzeniach przygotowanych we współpracy z naszymi partnerami – Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Opakowań, Krajową Izbą Opakowań, Polską Izbą Druku, Instytutem Logistyki i Magazynowania oraz wydawnictwami branżowymi.

Silnym akcentem w programie tegorocznego TAROPAKU jest przygotowana przez Polską Izbę Druku Konferencja Poligraficzna – „Opakowania, dziś i jutro polskiej poligrafii”. Wydarzeniem ważnym dla branży opakowaniowej jest finał III Ogólnopolskiego Konkursu Opakowań PakStar 2006. Laureaci tego konkursu niejednokrotnie sięgali już po laury w międzynarodowym Konkursie Opakowań WorldStar. A ponadto w programie targów znajdą się:

- spotkania stowarzyszeń producentów opakowań oraz organizacji wystawienniczych z Białorusi, Czech, Polski, Rosji i Ukrainy,
- spotkania matchmakingowe z przedstawicielami branży opakowaniowej z krajów Europy Wschodniej,
- specjalne misje przyjazdowe przedstawicieli biznesu z zagranicy,
- konferencja poligraficzna – „Opakowania, dziś i jutro polskiej poligrafii” zorganizowana przez Polską Izbę Druku,
- Sztaplar Show - VII edycja konkursu wózków widłowych,
- pokaz prace młodych projektantów - wystawa nagrodzonych projektów opakowań wykonanych przez studentów Akademii Sztuk Pięknych,
- konferencja „Innowacyjne rozwiązania dla logistyki” zorganizowana przez wydawnictwo Eurolgistics - wydarzenie dedykowane branży logistycznej,
- konferencje „Etykiety samoprzylepne – nowe technologie, nowa jakość” oraz „Tektura falista – produkcja, druk, przetwarzanie” zorganizowane we współpracy z wydawnictwem Polski Drukarz,
- V warsztaty otwarte „Opakowanie od A do Z” w formie pięciu bloków tematycznych: marketing, przygotowalnia, drukowanie, uszlachetnianie i konfekcjonowanie na stoisku Wydawnictwa Polski Drukarz,
- Złoty Medal- nagroda MTP dla najnowocześniejszych, innowacyjnych rozwiązań, produktów wysokiej jakości, o doskonałych walorach estetycznych, ergonomicznych i użytkowych,
- Acanthus Aureus - nagroda MTP dla stoisk o najciekawszej architekturze, przygotowanych nie tylko do prezentacji oferty, ale przede wszystkim do prowadzenia rozmów z klientami.

Istotnym elementem nowoczesnych targów jest możliwość zapoznania się z rynkowymi nowościami. W tym roku w czasie targów 50 firm zaprezentuje ponad 90 premierowych produktów i nowinek technicznych. Mamy nadzieję, że jubileuszowa edycja TAROPAKU spełni Państwa oczekiwania, stwarzając doskonałą okazję do wielu ciekawych spotkań i przyczyni się do osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Zapraszamy do Poznania!
Źródło: ''