W dniach 9 i 10 kwietnia odbyło się posiedzenie jury 8 edycji Międzynarodowego Konkursu Young Package 2003 dla młodych projektantów.

Organizatorem Konkursu Opakowań Young Package było Centrum Wzornictwa Republiki Czeskiej oraz firma Model Obaly. Tradycyjnie współorganizatorem tego przedsięwzięcia ze strony polskiej był Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

Przesłaniem tegorocznej edycji konkursu dla młodych projektantów były hasła: kreatywność, oryginalna forma, nowatorska struktura, funkcjonalność oraz dobra jakość prezentacji graficznej projektów opakowań. Jury dokonało oceny prac (opakowań) zgłoszonych w trzech kategoriach: wyższe uczelnie plastyczne, średnie szkoły plastyczne oraz młodzi projektanci do 30 roku życia.

W tegorocznym konkursie udział wzięło 266 autorów, nadesłano 289 prac w tym:
z wyższych uczelni plastycznych – 101 autorów (107 prac, ze średnich szkół plastycznych – 139 autorów (143 prace) oraz 26 młodych projektantów z 39 pracami.

Uczestnicy Konkursu pochodzili z Republiki Czeskiej, Słowackiej, Polski, Kanady, Chin, Rosji i Niemiec.

Jury przyznało po 3 nagrody w każdej z kategorii oraz nagrodę Związku Czeskich Artystów Plastyków i nagrodę Dyrektora Czeskiego Design Centrum.

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w maju br. w Brnie podczas Międzynarodowych Targów Opakowań Embax-Print.

Szczegółowych informacji nt. konkursu udziela Instytut Wzornictwa Przemysłowego
pod nr tel. 22 / 831-22-21 w. 2260 (Alicja Zabłocka-Wierzbicka).

Zobacz też:
polskie opakowania nagrodzone w poprzedniej edycji
"Opakowania wykonywane głównie z papieru zawładnęły wyobraźnią młodych twórców nie tylko w Europie, lecz niemal na całym świecie. W konsekwencji konkurs rozrósł się do niespotykanych rozmiarów, a my chcielibyśmy stworzyć warunki sprzyjające jeszcze większej kreatywności. W tym roku pozostawiamy projektantom większą swobodę, nie określając precyzyjnie tematyki konkursu, ani nie definiując poszczególnych kategorii konkursowych. Zależy nam na tym, by uczestnicy konkursu postrzegali produkt i jego opakowanie jako związek formy i treści, nie skupiali uwagi na samym opakowaniu, lecz by skoncentrowali się na jego genezie i procesie powstawania, tzn. tworzeniu materiału oraz elementach konstrukcyjnych, technologicznych, funkcjonalnych i kreatywnych opakowania. Spodziewamy się opakowań, które po spełnieniu swej pierwotnej funkcji będą mogły być wykorzystane do innych celów, a po odbyciu całego cyklu życiowego okażą się przyjazne dla środowiska. Mogą to być również przedmioty użytkowe, łączące w sobie aspekty techniczne, społeczne, reklamowe i estetyczne, przenikające się we wzajemnej symbiozie. Projekty powinny również uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych i starszych. Byłoby miło, gdyby wprawiały ludzi w dobry nastrój. Powinny tworzyć system nowego postrzegania sposobu "pakowania rzeczy". W tym roku większy nacisk chcemy położyć na rozumną inwencję, oryginalność oraz chęć podjęcia przez uczestników próby rozwiązania problemów związanych z opakowaniami z papieru oraz na poszukiwanie dróg prowadzących do najbardziej przekonujących rozwiązań."

Karel Kobosil
dyrektor Centrum Wzornictwa Republiki Czeskiej
Źródło: ''

Komentarze

  • OBY WIĘCEJ TAKICH KONKURSÓW

    Konkurs Young Package 2003 to naprawdę porządna sprawa!!! Oby takich więcej!!!