Świat tworzyw sztucznych i kauczuku z napięciem oczekuje na Międzynarodowe Targi Tworzyw Sztucznych i Kauczuku w Düsseldorfie - K 2004, które odbędą się 20 - 27 października. Messe Düsseldorf spodziewa się około 2 800 wystawców z całego świata.K-Düsseldorf – ta nazwa od ponad 50 lat określa najważniejsze w świecie miejsce spotkań przemysłu tworzyw sztucznych i kauczuku. Co trzy lata do Düsseldorfu przyjeżdżają wystawcy i eksperci ze wszystkich kontynentów, aby na żywo zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami tego dynamicznego i innowacyjnego przemysłu. Wykorzystują szanse, jakie oferuje im K. Gdyż nawet w epoce emaili i internetu, błyskawicznej transmisji danych i obejmującej cały świat komunikacji, takie targi specjalistyczne jak K, nie straciły nic ze swej funkcjonalności. Wręcz przeciwnie: im bardziej kompleksowe i wymagające objaśnień są produkty, systemy i procesy, tym ważniejszy jest bezpośredni dialog między oferentem i nabywcą. Osobiste kontakty i komunikacja bezpośrednia to podstawa do zbudowania długotrwałych i opartych na zaufaniu stosunków biznesowych, które od dawna są czymś więcej, jak tylko kupowaniem i sprzedawaniem. Tylko bezpośrednie porównanie wszystkich oferentów z wielu krajów umożliwia znalezienie nowych partnerów, tylko wymiana z kolegami, spojrzenie za kulisy daje orientację, która niezbędna jest do utrzymania się wśród współczesnej konkurencji. Do tego potrzebny jest centralny plac targowy, na którym dostępne są wszystkie informacje, jakie tworzą solidną bazę do podejmowania w przedsiębiorstwie decyzji. Tym placem targowym są targi K Düsseldorf. Żadne inne targi na świecie nawet w przybliżeniu nie osiągają ich pozycji.
Korzystne partnerstwo, jakie łączy przemysł tworzyw sztucznych i kauczuku z Messe Düsseldorf, istnieje od roku 1952. I pomimo napiętej sytuacji w gospodarce światowej K 2004, które odbędą się od 20. do 27. października, są już od roku w całości wyprzedane. Zgłosiło się około 2.800 wystawców. Zajmą oni całe tereny targowe w Düsseldorfie, które znowu zostały powiększone: dzięki zbudowaniu nowej hali targowej w północnej części terenu i rozbudowie hali 13 łączna powierzchnia wystawowa na K 2004 wyniesie 160.000 m2 netto.

Nawet po tej rozbudowie utrzymany zostanie klarowny podział K na działy:
• Surowce i materiały pomocnicze
• Półprodukty, elementy techniczne i wyroby ze wzmocnionych tworzyw
• Maszyny i wyposażenie oraz
• Usługi
Dzięki temu każdy gość targowy bez trudu i nadkładania drogi będzie mógł odwiedzić tych wystawców, którzy odpowiadają jego profesjonalnym zainteresowaniom.

• Producenci maszyn i urządzeń są tradycyjnie największą grupą wystawców na K i zajmują w halach 1 do 4 i 9 do 17 około dwóch trzecich całej powierzchni wystawowej.
• Producenci surowców, półproduktów i elementów technicznych wystawiają się w halach od 5 - 8.
• Oferta wystawców uzupełniona będzie przez wydarzenie szczególnego rodzaju: wystawa specjalna zajmie się głównie zastosowaniom tworzyw sztucznych i kauczuku w sporcie i rekreacji.
Otóż bardzo często dopiero tworzywa sztuczne umożliwiają najwyższe osiągnięcia sportowe – przez budowę obiektów sportowych o specjalnym wyposażeniu, przez ekstremalnie wytrzymały sprzęt lub specjalne ubrania. W roku olimpijskim 2004 pod hasłem „First Choice for Winners“ liczne przykłady ze sportu wyczynowego i rekreacyjnego oraz architektury sportowej unaocznią w jak zróżnicowany sposób wykorzystywane są w sporcie polimery i jak ważnym czynnikiem stały się w konkurencji i ekonomice sportu. Na około 500 m2 w hali 6 zaprezentowane zostaną innowacyjne techniki i metody przetwórcze. Przewiduje się też rozmowy ze znanymi sportowcami i architektami. Wystawa specjalna organizowana jest przez niemiecki przemysł tworzyw sztucznych pod patronatem Stowarzyszenia Przemysłu Produkcji Tworzyw Sztucznych e.V. – VKE – oraz Messe Düsseldorf.

Mottem K 2004 jest „Wizje – Innowacje – Biznes”. Pojęcia, których K trzyma się od lat i które podbudowuje faktami.

Biznes
Kto chce podjąć właściwą dla swojego zakładu decyzję inwestycyjną, musi dokonać przeglądu całego rynku światowego. Międzynarodowy skład wystawców na K 2004 gwarantuje kompletność oferty – w każdej dziedzinie spektrum oferentów obejmuje firmy o zasięgu globalnym aż po małych specjalistów, od niedrogiej oferty standardowej aż po wykonane na miarę narzędzia, surowce lub technologie. Firmy z ponad 50 krajów zgłosiły się na K 2004. Są wśród nich liderzy rynku, ale także wielu interesujących nowicjuszy ze wszystkich 5 kontynentów.

Jak ważne są K dla biznesowego sukcesu w branży pokazuje także liczba ekspertów, jacy co trzy lata przyjeżdżają do Düsseldorfu. Na K 2001 było ich 228 000 z prawie 100 krajów. Wśród nich niezwykle wysoka liczba osób na kierowniczych stanowiskach: prawie jedna trzecia wszystkich gości należała do wyższej kadry kierowniczej, co okazało się z ankiet gromadzonych w czasie targów. 60 % gości miało znaczący udział w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w swoich przedsiębiorstwach, kolejne 24 % deklarowało głos doradczy.

Informacje, jakie eksperci ci zebrali na targach do swoich zawodowych celów, ocenione zostały przez nich bardzo wysoko. Ankieta, przeprowadzona w trakcie targów K 2001 wykazała jednoznacznie: kto odwiedził targi był pod wielkim wrażeniem ilości wynalazków, nowości i rozwiązań technicznych. Zainteresowanie ofertowe gości kształtowało się przy tym następująco: 74 % z nich interesowało się maszynami i urządzeniami dla przemysłu tworzyw sztucznych i kauczuku, 38 % - surowcami i materiałami pomocniczymi, 29 % - półproduktami i elementami technicznymi i 13 % - usługami. Z oferty we wszystkich tych dziedzinach 90 i więcej % gości było bardzo zadowolonych!

Innowacje
Innowacje są podstawą konkurencji. Oczywiście nie byłoby uczciwie zakładać, że odbywające się co trzy lata K Düsseldorf są jedyną platformą, na której prezentowane są nowe technologie. Jednak bezsporne jest, że w dobie coraz krótszych okresów opracowywania i wdrażania innowacji z prezentacją wielu nowości na świecie czeka się właśnie na K. A nowości, z jakimi czekają wystawcy K są dla użytkowników niezwykle interesujące. Ponieważ w tej branży wysokich technologii czasy rewolucyjnych wynalazków i skoków rozwojowych należą do przeszłości, więc rozwój ukierunkowany jest na codzienne użytkowanie. Wszelkie wysiłki innowacyjne zorientowane są na ich wykorzystanie – chodzi o takie ulepszenia, które poszerzają możliwości stosowania, umożliwiają szybsze wdrożenie, modernizacje produkcyjnej codzienności i poprawę efektywności ekonomicznej. Żadne inne targi nie gwarantują takiej ilości innowacyjnych impulsów!

I to nie tylko dla producentów wyrobów z tworzyw i kauczuku. Znają i doceniają K od dawna przemysłowi odbiorcy tworzyw. Odwiedzają je, aby zabrać ze sobą nowe pomysły dla swojej branży i swoich produktów. Wystawcy nastawili się na tę grupę klientów. Prawie połowa przedsiębiorstw biorących udział w K swoją ofertę kieruje bezpośrednio do przemysłowych użytkowników półproduktów i elementów technicznych z tworzyw i kauczuku. W ten sposób K stało się najważniejszą platformą informacyjną dla pracowników działów rozwoju, konstruktorów i fachowców produkcyjnych z wielu branż przemysłowych. Na pierwszym miejscu jest tu przemysł samochodowy. Dwie trzecie wszystkich wystawców, którzy na K kierują swoją ofertę do użytkowników przemysłowych oferuje nowości dla tej branży. Prawie połowa pokazuje innowacje dla przemysłu dóbr konsumpcyjnych, następnie dla elektroniki (41 %). Po jednej trzeciej oferty produktów i usług skierowane jest do budownictwa i wyposażenia wnętrz oraz techniki medycznej i laboratoryjnej.

Wizja Targi K 2004 są czymś znacznie więcej, jak tylko zwykłą wystawą aktualnego stanu produktów. Impreza ta żyje debatami i pytaniami, które zajmują naukę i przemysł. Oto kilka przykładów:
• W jakich wyrobach można szczególnie dobrze wykorzystać profile właściwości tworzyw opracowywanych na zamówienie?
• Jakie są możliwości poprawy właściwości przetwórczych i użytkowych tworzyw przez zastosowanie funkcjonalnych dodatków?
• Czego mogą oczekiwać szczególnie wymagające przemysły wysokich technologii od nowych tworzyw kompozytowych?
• Jaki jest potencjał zmniejszania ciężaru w nowych procesach i materiałach np. dla astronautyki i budowy pojazdów?
Takie i wiele innych tematów znajdzie się na K 2004 w centrum zainteresowania. Są to problemy, które decydują o przyszłości konkretnych produktów i tym samym o przyszłości firm z branży tworzyw sztucznych i kauczuku.

Dla fachowców z całego świata K są najważniejszym centrum informacji i zamówień w branży. Aby wizyta na targach była pełnym sukcesem, Messe Düsseldorf oddają do dyspozycji obszerny pakiet serwisowy.

Przed targami
Jednym z ważniejszych elementów efektywnego przygotowania targów jest światowa sieć przedstawicielstw zagranicznych. W 65 biurach wokół całej Ziemi do dyspozycji wystawców i gości są kompetentni partnerzy, którzy służą radą i pomocą. Można od nich otrzymać oferty podróży i hoteli, bilety wstępu i katalog K, który będzie dostępny od połowy września.

Pod www.k-online.de zarówno firmy wystawiające, jak i goście znajdą cały szereg interesujących aktualności i porad. Nowy portal serwisowy targów tworzyw sztucznych został dobrze przyjęty na wirtualnym rynku – co miesiąc 15.000 odwiedzin i 100.000 page impressions dobrze oddają jego aktywność. Codziennie świeże doniesienia prasowe z branży, nowości z prac badawczych nad zastosowaniem tworzyw i linki do prasy fachowej i instytutów naukowych gwarantują użytkownikowi porcję pożytecznych informacji. Oferta uzupełniona jest o przydatne wskazówki odnośnie przygotowania targów, przyjazdu do Düsseldorfu i pobytu w mieście, wraz z możliwością rezerwacji hotelu przez sieć.

W czasie targów Na K 2004 wystawcy, goście i dziennikarze ponownie mogą na podstawie biletu wstępu bezpłatnie korzystać z autobusów i kolei. Oferta ta obowiązywała w roku 2001 tylko w bezpośrednim otoczeniu miasta, a teraz została znacznie rozszerzona. Konkretnie oznacza to: jeżeli ktoś z biletem wstępu na targi jedzie do Düsseldorfu z sąsiednich miast, np. z Kolonii lub Bonn, Dortmundu lub Mönchengladbach ma prawo do korzystania z publicznych środków lokomocji bez dopłaty.

Po dotarciu na tereny targowe do dyspozycji wszystkich uczestników K jest cały szereg urządzeń serwisowych. Oferta obejmuje gabinety lekarskie, banki, różne sklepy i usługodawców, biuro podróży i restauracje, pośrednictwo w zatrudnieniu obsługi, wynajmie pokoju i wiele innych.

Wymienić trzeba także miasto Düsseldorf ze swoją niepowtarzalną atmosferą. Słynna starówka z wieloma lokalami i sklepami na pewno warta jest odwiedzin. Düsseldorf ma do zaoferowania wiele atrakcji turystycznych, np. ponad 20 muzeów, występy musicalowe, operę, teatr, centra handlowe i oczywiście elegancką Königsallee, zwaną w skrócie Kö, na której, we własnych sklepach reprezentowane są najsłynniejsze marki biznesu mody.

K 2004 oczekiwane są przez całą branżę ze szczególnym napięciem. Jakie nowe technologie zostaną pokazane, pod jakimi oznakami koniunktury odbęda się targi? Mimo szeregu wątpliwości, jedno jest już dzisiaj wiadome: firmy z branży tworzyw i kauczuku przystąpią do ofensywy, całym pakietem nowości udowodnią, że branża uzbrojona jest na przyszłość. K 2004 to targi, na których prezentowane są rozwiązania na dziś, jutro i pojutrze.
Materiały dotyczące tegorocznych targów K 2004 przekazał
Pan Ludwig König - Kierownik Działu Komunikacji Marketingowej,
Messe Düsseldorf GmbH, podczas konferencji prasowej w Warszawie

Źródło: ''