Z dniem 1 stycznia 2011 dr inż. Kazimierz Borkowski objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego PlasticsEurope Polska, zastępując przechodzącego na emeryturę Grzegorza Rytko.

Kazimierz Borkowski przez ostatnie kilka lat był Dyrektorem Zarządzającym firmy Arkema Sp. z o.o. polskiego przedstawicielstwa firmy Arkema, międzynarodowego koncernu produkującego chemikalia i tworzywa sztuczne, będącego członkiem PlasticsEurope. Z wykształcenia chemik – doktorat w dziedzinie nauk technicznych uzyskał na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej – ukończył także prestiżowe studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania w paryskiej Haute Ecole de Commerce.

Kazimierz Borkowski działał w Radzie Fundacji PlasticsEurope Polska od jej utworzenia, tj. od roku 2007, a na początku 2010 roku dołączył do zespołu PlasticsEurope Polska na stanowisku menedżera ds. technicznych, zajmującego się sprawami związanymi z ochroną środowiska i wyrobami konsumenckimi. Zna biegle angielski i francuski, oraz posługuje się niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim.

Kazimierz Borkowski jest żonaty i ma dorosłego syna, a w czasie wolnym czynnie uprawia sport i muzykuje.


Źródło: ''