KeepSafe jest prostym, ewidencjonowanym sposobem ochrony przed otwarciem opakowania w celu zabezpieczenia procesu wytwarzania, transportu, i przechowywania wartościowych i poufnych materiałów.


KeepSafe jest prostym, ewidencjonowanym sposobem ochrony przed otwarciem opakowania w celu zabezpieczenia procesu wytwarzania, transportu, i przechowywania wartościowych i poufnych materiałów.

Opakowania KeepSafe są idealną forma do opakowania gotówki, czeków bądź innych poufnych przedmiotów w trakcie transportu i przesyłania. Opakowanie daje możliwość skutecznej identyfikacji w przypadku wykorzystywania ich przez firmy kurierskie. Ważną ich cechą jest również to, że torebki KeepSafe w 100% nadają się do recyrkulacji i ponownego wykorzystania w innych opakowaniach.