Skonsolidowany zysk netto grupy Kęty SA w III kwartale wzrósł do 26,3 mln zł z 24,3 mln zł rok wcześniej, a narastająco wyniósł 76,9 mln zł. Wyniki spółki okazały się zgodne z konsensusem, który wynosił 26,5 mln zł za III kw.

Spółka podała, że w III kwartale zanotowała ośmioprocentowy wzrost wielkości sprzedaży głównie za sprawą dynamicznego wzrostu rynku krajowego. Zysk operacyjny grupy Kęty w trzecim kwartale 2004 roku zwiększył się do 33,8 mln zł z 25 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody spółki w tym czasie wzrosły do 186,7 mln zł ze 183,5 mln zł rok temu.

Przychody spółki ze sprzedaży podstawowych segmentów w III kwartale 2004 r. wyniosły:

1. Segment Wyrobów Wyciskanych - 109,7 mln zł

2. Segment Opakowań Giętkich - 49,9 mln zł

3. Segment Systemów Aluminiowych - 48,5 mln zł