Oprogramowanie dla przedsiębiorstw i instytucji

Klasyfikacja, ewidencja i gospodarka odpadami
Przepisy dotyczące odpadów i opakowań nakładają na podmioty wytwarzające i odbierające odpady obowiązek prowadzenia ich ewidencji. Wymóg ten dotyczy prawie wszystkich przedsiębiorców.
Program umożliwia właściwe i precyzyjne zaklasyfikowanie i ewidencjonowanie odpadów.
Pozwala na samodzielne tworzenie dokumentów ewidencyjnych. Dodatkowo program zawiera procedury postępowania z odpadami pozwalające na rozliczenie się z obowiązków nałożonych ustawą o niektórych obowiązkach przedsiębiorców, związanych z recyklingiem odpadów opakowaniowych i opłatą produktową.

NOWOSĆ m. in.
- Najnowszy wzór raportów składanych do Urzędów Marszałkowskich w zakresie gospodarki odpadami
- Zaktualizowane wzory formularzy do składania rocznych sprawozdań o obrocie opakowaniami
- Moduł do wyliczania kaucji za opakowanie
- Moduł sprawdzania, czy odpad posiada właściwości i cech odpadu niebezpiecznego
- Filmy instruktażowe pokazujące, w jaki sposób wprowadzać dane do programu
- Rejestrowanie wskazówek i pytań od Użytkowników z możliwością ich wysłania mailem
- Mechanizm importu i eksportu przedsiębiorstwa

Informacje techniczne:
Płyta CD z podręcznikiem użytkownika formatu A5, oprawa segregatorowa.
Program pracuje w środowisku Windows 95/98, 200 lub NT 4.0.
Program dostępny jest również w wersjach:
5 stanowiskowej (799 zł netto) i wielostanowiskowej (999 zł netto).

Cena netto: 349 zł

aktualizacje o przeciętnej cenie 148,50 zł netto (uzależnionej od ilości zmian merytorycznych lub funkcjonalnych w oprogramowaniu) ukazują się co 4 miesiące i zawierają nową wersję programu wraz z niezbędnymi zmianami w Instrukcji Użytkownika.

Więcej informacji na stronie www.e-forum.pl
Źródło: ''