Największa w Polsce spółka przetwarzająca i uzdatniająca stłuczkę szklaną podpisała dwa kolejne kontrakty na dostawę stłuczki o łącznej wartości 24 mln zł. Współpraca dotyczy CP Glass oraz Ardagh Glass.

Kolejne umowy spółki Krynicki Recykling

Szacuje się, że umowa podpisana z CP Glass obejmuje wartość 10 mln zł, natomiast Ardagh Glass – 14,47 mln zł netto. Po ostatnich działaniach Krynicki Recykling podpisał umowę z O-I Europe. Kontrakty te zapewniają perspektywę wzrostu przychodów spółki w bieżącym roku. Dla CP Glass umowa także niesie duże korzyści. Przy obecnym umacnianiu pozycji rynkowej w Europie i Azji, kontrakt wzmocni zaufanie klientów z przemysłu piwowarskiego, monopolowego czy kosmetycznego. Sektory spożywczy i farmaceutyczny zyskają na współpracy spólki z Ardagh Group. Spółka generuje przychodzy w wysokości około 4,7 mld EUR.

Obie spółki podpisują umowy jedynie z partenrami dostarczającymi najlepszej jakości surowce. Dlatego też kontrakty te świadczą przed wszystkim o wysokiej pozycji spółki Krynicki Recykling w zakresie dostaczania stłuczki szklanej. Spółka posiada nowoczesne linie przetwórcze, które pozwalają na uzyskanie produktu najlepszej jakości dla najbardziej wymagających partnerów z całego świata. Z końcem 2015 roku Krynicki Recykling zawarł wiele znaczących kontraktów z największymi koncernami produkującymi opakowania szklane.