Koncern Stora Enso poinformował o kolejnych zmianach w należących do niego skandynawskich zakładach produkcyjnych. W zakładzie Varkaus firma będzie kontynuować produkcję celulozy, papierów graficznych i drewna, likwidując w nim jednocześnie produkcję papierów gazetowych. Stora Enso podjęła też decyzję o wydzieleniu papierni Kotka i jej sprzedaży firmie OpenGate Capital.

W sierpniu 2009 roku firma Stora Enso poinformowała, że ze względu na nierentowną produkcję papierów biurowych w zakładzie Varkaus, fabryka ta zostanie definitywnie zamknięta przed końcem br.

Ponieważ w ostatnich miesiącach sytuacja na rynku papierów biurowych uległa znacznej poprawie, kierownictwo koncernu zdecydowało o dalszym funkcjonowaniu istniejącej tu celulozowni oraz kontynuowaniu produkcji papierów graficznych w tym miejscu tak długo, jak działalność ta będzie finansowo uzasadniona, a firma będzie mieć dostęp do surowców oferowanych po konkurencyjnych cenach. Jak poinformowano, nadal będą działać również tartak oraz pokazowy zakład produkcji biopaliw należący do NSE Biofuels Oy – spółki joint venture stworzonej przez Stora Enso i Neste Oil.

Biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację na rynku papierów gazetowych oraz zbyt duże moce produkcyjne zakładu Varkaus w zakresie wytwarzanych tam papierów gazetowych i papieru do książek telefonicznych kierownictwo koncernu zdecydowało o definitywnym zamknięciu tej części zakładu (wytwarzającej ok. 290 tys. ton papierów) przed końcem trzeciego kwartału 2010.

Planowane działania nie wpłyną znacząco na ilość energii odnawialnej wytwarzanej przez tę fabrykę. Spowodują natomiast redukcję zatrudnienia w Varkaus o ok. 200 osób (spośród 512 pracujących w całym zakładzie), którym Stora Enso – podobnie jak to ma miejsce przy innych działaniach restrukturyzacyjnych – będzie intensywnie pomagać w znalezieniu nowych miejsc pracy, zarówno w ramach grupy jak i w przedsiębiorstwach zewnętrznych.

Stora Enso ściśle współpracuje w tym zakresie z lokalnymi ośrodkami rozwoju ekonomicznego i zatrudnienia. Firma zamierza też zapewnić wsparcie finansowe osobom, które zdecydują się na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Koncern zapewnia, że wcześniejsze działania podjęte wspólnie z pozostałymi akcjonariuszami zakładu Varkaus, a także realizowane na poziomie krajowym, będą miały tu niemałe znaczenie i przyczynią się do znalezienia pozytywnych rozwiązań z myślą o zwalnianych osobach.

Stora Enso poinformowała też, że działalność będzie w dalszym ciągu kontynuował tartak w Varkaus. Decyzja ta została podjęta w związku z poprawą wyników Stora Enso Wood Products, na co wpływ mają m.in. niedawne zamknięcie innego należącego do firmy tartaku w Tolkkinen oraz wydzielenie tartaku Kotka i jego sprzedaż (wraz z całą tamtejszą papiernią a także malezyjskim zakładem produkującym papiery laminacyjne) funduszowi kapitałowegmu OpenGate Capital.

Ta ostatnia transakcja ma zostać sfinalizowana w drugim kwartale br. i obejmuje wydzielenie ze struktur Stora Enso prowadzonej w Kotka działalności w zakresie produkcji papierów laminacyjnych, specjalnie powlekanych papierów magazynowych oraz tartaku, należącej do skandynawskiego koncernu fabryki w Malezji, a także maszyny papierniczej PM7 w zakładzie w Tainionkoski (która pozostanie własnością Stora Enso, ale będzie wyleasingowana nowemu użytkownikowi). Ze struktur koncernu zostaną też wydzielone fabryka i budynki należące do zakładu produkcyjnego Kotka.


W wyniku przeprowadzonej transakcji moce produkcyjne Stora Enso w zakresie maszynowo wykańczanych papierów powlekanych (MFC) zostaną zredukowane o 180 tys. ton, papierów laminacyjnych – o 200 tys. ton, produktów typu Imprex – o 40 tys. ton i drewna – o 230 tys. m3. W wyniku przejęcia 570 osób pracujących w Kotka, Malezji i Tainionkoski zostanie zatrudnionych przez nowego właściciela. Firmy Stora Enso i OpenGate Capital podpiszą też porozumienie w zakresie dostaw drewna.

Nowy właściciel zakładu Kotka – OpenGate Capital – to prywatny fundusz kapitałowy inwestujący w przedsięwzięcia o solidnych fundamentach, oferujące możliwości w zakresie usprawnienia produkcji i dalszego ich wzrostu. Założony w roku 2005, działa w skali światowej; jego siedziba główna znajduje się w Los Angeles, zaś biura zarządu – w Paryżu. OpenGate ma za sobą już ponad 100 zakończonych sukcesem transakcji, w tym wydzielenia firm ze struktur korporacyjnych, przejęcia, konsolidacje przemysłowe i innego rodzaju inwestycje kapitałowe przeprowadzone w różnych branżach i na różnych rynkach.

Stora Enso Polska Sp. z o.o.
E-mail: Ewa.Kubicka@storaenso.com
http://www.storaenso.com
Opracowanie merytoryczne informacji (na podstawie materiałów firmy Stora Enso):PAI
Źródło: ''