Wnioski o dotacje zostały przygotowane przez Departament Funduszy Europejskich. Wśród szczęśliwych klientów znaleźli się Pro-Flex SA oraz Elpes Sp. z o.o.

Kolejni klienci Infosystems SA otrzymają dotację

To kolejne sukcesy Departamentu Funduszy Europejskich, działającego w strukturach firmy Infosystems SA. Przyznane dotacje obejmują projekty inwestycyjne i badawczo-rozwojowe w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-2020. Pro-Flex SA otrzymała 3 473 440,00 złotych, natomiast firma Elpes Sp. z o.o. uzyska dotację w kwocie 18 294 080,00 złotych. 

 

Infosystems SA czynnie wspiera przedsiębiorstwa, szczególnie z branży poligraficznej i opakowaniowej, w pozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy unijnych już od ponad 12 lat przyczyniając się do rozwoju i poszerzenia możliwości produkcyjnych i biznesowych swoich partnerów. Do kluczowych działań w tym zakresie należało przeprowadzenie ukierunkowanych na nowe technologie prac badawczo-rozwojowych, zgłoszenie patentowe oraz przygotowanie dokumentacji konkursowej. 

 

Firma Pro-Flex SA połączyła siły swoich ekspertów z Centrum Badawczo Rozwojowego wraz ze specjalistami z Departamentu Funduszy Europejskich. Wartość dotacji, jest tym cenniejsza, iż dotyczy realizacji projektu na terenie województwa mazowieckiego, w którym konkurencja była znacznie większa niż w pozostałych, a dotację otrzymało tylko 7 podmiotów. W ramach projektu firma ma w planach zakup linii technologicznej, systemu do zarządzania produkcją, usługi doradcze z zakresy optymalizacji procesów produkcyjnych, a także sfinansowane zostaną koszty prac rozwojowych.

 

Firma Elpes Sp. z o.o. dzięki kompleksowej współpracy z Infosystems SA umożliwiła pozyskanie dotacji, stanowiącej aż 70% wartości kosztów kwalifikowanych całego projektu. W ramach dotacji wybudowana zostanie hala produkcyjna, zakupione będą maszyny oraz systemy zarządzania.

Dowiedz się więcej