W związku z dynamicznym rozwojem nowoczesnych technologii oraz zmieniającymi się warunkami ekonomicznymi w branży poligraficznej, przedstawiciele środowisk naukowych i branżowych polskiej poligrafii i opakowań podjęli decyzję o zorganizowaniu w kwietniu przyszłego roku konferencji dotyczącej stanu obecnego i kierunków rozwoju branży w Polsce.

Konferencja dotycząca kierunków rozwoju polskiej poligrafii i opakowań.
Patronat medialny drukarnie.com.pl

Konferencja odbędzie się w dn. 8-9 kwietnia 2010 r. w Poznaniu i będzie poświęcona analizie sytuacji na rynku poligrafii i opakowań, potencjalnym kierunkom rozwoju oraz sposobom przezwyciężania problemów stojących obecnie przed branżą, w tym zwiększenia roli poligrafii jako gałęzi nauk technicznych.

Skład Komitetu Organizacyjnego imprezy tworzą przedstawiciele: Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego; Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań; Instytutu Mechaniki i Poligrafii Politechniki Warszawskiej; Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej; oraz: Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP, Polskiej Izby Druku i Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Na spotkaniu w dn. 18 sierpnia br. Komitet Organizacyjny wstępnie określił zakres i program konferencji. W skład Rady Programowej konferencji wejdą specjaliści z branży poligraficznej i opakowaniowej.

Harmonogram konferencjiŹródło: ''