W dniu 11 marca o godz. 10:30 w gmachu Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej odbędzie się Konferencja poświęcona 30. rocznicy wypromowania przez Instytut pierwszych absolwentów dla przemysłu poligraficznego.

W programie konferencji przewidziane są wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości oraz referaty dotyczące najnowszych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych w poligrafii.

Współorganizatorem konferencji są Sekcja Poligrafów SIMP oraz Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych w Łodzi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu:
http://inpap.p.lodz.pl/indexPL.html
Źródło: ''