W dniach 8 i 9 kwietnia na terenie MTP w Poznaniu odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna pod tytułem „Kierunki rozwoju polskiej poligrafii i opakowań z nadrukiem”. Wzięło w niej udział ponad dwustu uczestników, którzy wysłuchali czterech referatów plenarnych oraz dwudziestu czterech wystąpień specjalistycznych w dwu równoległych sesjach.

Konferencja Naukowo-Techniczna w Poznaniu.
W ocenie uczestników konferencji i jej organizatorów było to wydarzenie bardzo udane. Należy podkreślić
wyjątkowe zainteresowanie uczestników tematyką wszystkich referatów, o czym świadczyła ich stała
obecność podczas dwóch dni trwania konferencji.

Również zamykające posiedzenie plenarne odbyło się przy wypełnionej sali, co nie jest częstym zjawiskiem. Godna uwagi była różnorodność tematyki wystąpień, poruszających zarówno humanistyczne, jak i praktyczno-techniczne aspekty produkcji poligraficznej oraz wytwarzania opakowań z nadrukiem. Ważnym elementem stały się również wystąpienia młodych naukowców oraz praktyków realizujących w swoich firmach innowacyjne przedsięwzięcia, co pokazało, że polska poligrafia może ciągle liczyć na nowe pomysły i rodzime osiągnięcia naukowe. Konferencja po raz pierwszy tak szeroko zajęła się kwestią polskich prac badawczych w zakresie poligrafii i opakowań.

Organizatorzy dziękują wszystkim za wysiłek włożony w przygotowanie tego wydarzenia – największego
spotkania branżowego od czasu Kongresu Poligrafów Polskich w roku 1999. W szczególności należy
podziękować Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego konferencji, dyrektorowi Centralnego Ośrodka
Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego, dr.inż. Jerzemu Hoppe, za wyjątkowy wkład pracy w
przygotowanie i organizację konferencji, przewodniczącemu Rady Programowej Tomaszowi Pawlickiemu
oraz sekretarzowi tejże Rady Jackowi Hamerlińskiemu za dbałość o merytoryczną stronę konferencji.

Organizatorzy wyrażają także nadzieję, że ta konferencja zmobilizuje nasze środowisko do regularnych
spotkań w celu prezentacji wyników badań i osiągnięć polskich poligrafów i przemysłu opakowaniowego.
Materiały konferencyjne zawierające pełną treść wszystkich wystąpień na 204 stronach formatu A4
dostępne są dla zainteresowanych tematyką konferencji do wyczerpania nakładu w COBRPP.

Organizatorzy dziękują sponsorom konferencji – firmom Huber Polska, ZPW Pozkal i Heidelberg Polska za
okazane wsparcie, które umożliwiło w niej udział studentom oraz uczniom szkół poligraficznych.
Podziękowania należą się także Edwardowi Dreszerowi i drukarni Lotos za szczególny sposób
sponsorowania konferencji.

Kontakt:
Biuro Organizacyjne
Konferencji Naukowo-Technicznej Poznań 2010
tel. (22) 620 80 70, 620 91 38
email: cobrpp@cobrpp.com.pl
Źródło: ''