W dniach 8-9 kwietnia br. w Centrum Kongresowym Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się Konferencja Naukowo-Techniczna "Kierunki rozwoju polskiej poligrafii i opakowań z nadrukiem".

Konferencja Naukowo-Techniczna w Poznaniu - już wkrótce
Organizatorami Konferencji są ośrodki badawcze i instytucje naukowe zajmujące problematyką poligrafii i opakowań, Polskie Izby: Druku i Opakowań, Sekcja Poligrafów SIMP oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Dotyczy ona sytuacji na rynku poligrafii i opakowań, potencjalnych kierunków rozwoju oraz sposobów
przezwyciężania problemów stojących obecnie przed branżą, również zwiększenia roli poligrafii jako gałęzi nauk technicznych. Przewidziano udział około 400 uczestników z całego kraju.

Organizatorzy liczą na to, że impreza stanie się również okazją do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń.
Będzie to pierwsza od wielu lat tak duża impreza o charakterze naukowo-technicznym zorganizowana przez polskie środowisko poligraficzne. Ma ona posłużyć prezentacji dorobku polskich inżynierów i naukowców zajmujących się tą tematyką, przedstawić problemy stojące przed branżą w Polsce i w Europie, określić kierunki kształcenia techników i inżynierów poligrafów w dostosowaniu do wymagań pracodawców. Konferencja ma także wskazać możliwości poszukiwania nowych dróg rozwoju przemysłu poligraficznego, w tym opakowań drukowanych.

Jest to ważne, ponieważ w dobie szybkich zmian technologicznych poligrafia przestaje być tylko częścią branży medialnej, a zaczyna odgrywać coraz większą rolę w nowoczesnych metodach produkcji materiałów i urządzeń.
W skład Rady Programowej Konferencji weszli przedstawiciele środowiska naukowego oraz uznani specjaliści z zakresu technologii poligraficznych, co zapewni wysoki poziom merytoryczny obrad. W części plenarnej zostaną zaprezentowane ogólne problemy stojące przed branżą (w szczególności informacje na temat obecnego stanu przemysłu poligraficznego i opakowaniowego), które następnie będą rozwinięte w trakcie dwóch sesji specjalistycznych.

Ważnym elementem sesji będzie także prezentacja praktycznych osiągnięć technologicznych czołowych polskich firm działających w tej branży. Łącznie w ciągu obu sesji przewidziano ponad 20 wystąpień specjalistycznych. Będzie to również dobra okazja do wzajemnego spotkania, których w codziennej pracy jest niewiele.
Szczegółowe informacje o Konferencji, jej program oraz formularze zgłoszeniowe można
znaleźć na stronach internetowych organizatorów:
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego – www.cobrpp.com.pl
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań – www.cobro.orgo.pl
Instytut Mechaniki i Poligrafii Politechniki Warszawskiej – ip.wip.pw.edu.pl
Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej – www.inpap.p.lodz.pl
Polska Izba Druku – www.izbadruku.org.pl
Polska Izba Opakowań – www.pio.org.pl

Sekcja Poligrafów Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich – www.spsimp.pl
Międzynarodowe Targi Poznańskie – poligrafia.mtp.pl; taropak.mtp.pl
Biuro Organizacyjne:
ul. Miedziana 11, 00-958 Warszawa
tel./fax (22) 620 80 70, 620 63 80
cobrpp@cobrpp.com.pl
Dodatkowe informacje:
Jacek Hamerliński
sekretarz Rady Programowej
tel. (0) 516 217 704
hamerlinski@cobrpp.com.pl
Źródło: ''