Polska Izba Druku, przy udziale Międzynarodowych Targów Poznańskich, organizuje kolejną coroczną Konferencję Poligraficzną, która odbędzie się dnia 22 września br. podczas targów TAROPAK.

Tytuł konferencji brzmi "Poligrafia w przemyśle opakowaniowym - kierunki rozwoju, szanse i drogi do sukcesu". Podczas konferencji zostaną wygłoszone referaty, których tematyka obejmować będzie następujące zagadnienia:

- Aktualny stan i kierunki rozwoju przemysłu opakowaniowego w Polsce i Europie określające perspektywy udziału branży poligraficznej w produkcji opakowań
- Regulacje prawne i ich wpływ na rozwój technologii, powstawanie nisz rynkowych i trendy inwestycyjne w poligrafii opakowaniowej
- Poligrafia w technologii wytwarzania opakowań - oczekiwania i rzeczywistość - punkt widzenia zleceniodawcy druków
Współczesne technologie i materiały w druku opakowaniowym - kierunki rozwoju, nowe zadania i możliwości
- Projekt opakowania z nadrukiem a możliwości materiałów i współczesnych technik poligraficznych
- Wejście Polski do UE a realia funkcjonowania polskich firm poligraficznych na rynku opakowaniowym (dyskusja z moderatorem)

Konferencja odbędzie się w drugim dniu targów w sali World Trade Center w Poznaniu. Przewiduje się uczestnictwo około 300 osób reprezentujących środowisko zawodowe m.in.: menadżerów firm zlecających produkcję opakowań drukowanych, firm poligraficznych, pracowni projektujących opakowania.

Organizatorzy zapraszają do aktywnego uczestnictwa w konferencji.
Źródło: ''