Polsko-Ukraińskie Centrum Informacyjno-Doradcze ma zaszczyt zaprosić Państwa w dniach 13-14 maja 2002r. do udziału w VI KONFERENCJI "POLSKA-UKRAINA: INWESTYCJE. EKSPORT. IMPORT"

Proponowane Państwu przedsięwzięcie skierowane jest przede wszystkim do kadry zarządzającej Firm i Instytucji prowadzących bądź zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na Ukrainie, specjalistów ds. eksportu oraz nawiązywania kontaktów handlowych z zagranicą.
Organizowana przez Centrum Konferencja ma na celu przedstawienie dynamicznym polskim przedsiębiorcom aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie oraz możliwości inwestycyjnych rynku ukraińskiego.
W ramach udziału w organizowanej Konferencji uzyskacie Państwo możliwość swobodnej wymiany opinii i doświadczeń, skorzystania z profesjonalnych konsultacji prawnych i praktycznych wskazówek, wyjaśnienia wątpliwości oraz uzyskania odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.
Poszczególne tematy konferencyjne przedstawi profesjonalnie dobrany zespół prelegentów gwarantujący Państwu niezwykle wysoki poziom merytoryczny i co za tym idzie prawdziwie międzynarodowy charakter przedsięwzięcia. Wysoką rangę przedsięwzięcia podkreśli również udział mass medów.
Mamy nadzieję, że proponowany przez nasze Centrum program Konferencji i towarzyszące mu atrakcje (bankiet – wieczór zapoznawczy w restauracji „Ukraiński Smak” połączony z występem zespołu ukraińskiego „Dzikie Pola”, zwiedzanie historycznego miasta Krakowa oraz prezentacja firm ukraińskich) sprawią, że oprócz uzyskania wiedzy merytorycznej zapoznają się Państwo z ukraińską kulturą oraz nawiążą handlowe kontakty, które w przyszłości zaowocują długoterminową i efektywną współpracą.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji.

Prezes Polsko-Ukraińskiego Centrum Informacyjno-Doradczego
mgr Irena Koszewicz-Wiąckowska

Więcej informacji...
Źródło: ''