Dnia 7 kwietnia 2004 r. w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona zagadnieniom finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapraszamy do Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych /ul. Książęca 4/.

W programie:

9.00 - 9.30
Rejestracja gości

9.30 - 11.30
Uroczyste otwarcie z udziałem gości honorowych

Tematy:

• Fundusze pomocowe UE, szanse i możliwości dla sektora MSP.
• Jak wykorzystane zostaną środki z programów europejskich?
• Zasady ubiegania się o fundusze unijne.
• Najczęściej pojawiające się bariery dla przedsiębiorców w wykorzystaniu pomocy finansowej UE, możliwe ułatwienia.
• Co zrobić by polskie małe i średnie firmy mogły masowo korzystać z pomocy UE?

Dyskusja z udziałem: Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwa Finansów; Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej; Regionalnych Instytucji Finansujących, posłów i senatorów komisji gospodarki i komisji europejskiej, ekspertów (Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers) oraz organizacji biznesowych i przedsiębiorców.

11.30 - 12.00
Dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach środków przedakcesyjnych PHARE.
Ewa Czarnecka, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

12.00 - 12.20
Przerwa

12.20 - 13.00
Banki dla sektora MSP

Europejskie standardy obsługi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Mateusz Wiśniewski - Departament Marketingu i Elektronicznych Kanałów Dystrybucji, BRE Bank SA.

Zarys możliwości udziału PKO BP SA w działaniach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej. Andrzej Dwużnik - Ekspert, PKO Bank Polski SA.

13.00 - 13.30
Fundusze venture capital

Venture capital - fundusze na rozwój firmy. Piotr Oskroba - Dyrektor Generalny, AIB WBK Fund Management Sp. z o.o.

Przykład: PRATERM SA, Krzysztof Prucnal - Wiceprezes Zarządu

13.30 - 14.00
Rynek publiczny

Pozyskiwanie kapitału na rynku publicznym. Oferta Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Michał Urbanowicz - Działu Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Patronat Honorowy:
Danuta Hübner - Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej
Adam Szejnfeld - Przewodniczący Komisji Gospodarki, Poseł RP
Leszek Mizieliński - Wojewoda Mazowiecki
Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego

Udział w konferencji jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń)

Prosimy potwierdzić swój udział w konferencji wysyłając e-mail: potwierdzenia@wnp.pl lub dzwoniąc (32) 209 13 03

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące konferencji, prosimy o kontakt: Agnieszka Jakubczyk, tel. 32/ 2091303
Źródło: ''