W dniu 18 października br. odbędzie się posiedzenie Kapituły Konkursu o Szklaną Statuetkę, II edycji Konkursu o Srebrną Puszkę oraz I edycji Konkursu Zbiórka Tworzyw Sztucznych.

W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska, Ministerstwa Środowiska, Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Związku Miast Polskich, Fundacji "Nasza Ziemia", Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz przedstawiciele głównych sponsorów.

Podczas posiedzenia Kapituły zostaną wyłonieni laureaci Konkursu, a uroczyste przyznanie nagród i wyróżnień nastąpi podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2002 w Poznaniu.

Ideą Konkursów jest aktywizacja miast, gmin i przedsiębiorstw komunalnych do działań na rzecz ochrony środowiska. Celem akcji jest promowanie zbiórki stłuczki szklanej, puszek aluminiowych i tworzyw sztucznych oraz wdrożenie ich na stałe w system gospodarki odpadami.

Miejsce spotkania:
18 października br.(piątek), godz. 1230, Al. Jana Pawła II 12, Warszawa
(w siedzibie Banku Ochrony Środowiska S.A.)
Źródło: ''