Tematem tegorocznej konferencji są kierunki rozwoju w gospodarowaniu produktami i opakowaniami. W dniach 20-21 listopada 2012r. Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Wydziału OiZ PŁ, organizuje II Międzynarodową Konferencję „Produkt i Opakowanie – kierunki rozwoju” – P&P 2012.

Tematem tegorocznej konferencji są kierunki rozwoju w gospodarowaniu produktami i opakowaniami. Aspekty poruszane na konferencji będą dotyczyły między innymi opakowań w łańcuchu „from farm to fork”, aspektów związanych z zarządzaniem produktem i opakowaniem w zrównoważonym rozwoju, projektowaniem produktów i opakowań, wymagań prawnych w odniesieniu do opakowań, a także roli opakowań w procesach logistycznych.

Nadchodząca konferencja planowana jest na dwa dni – 20 oraz 21 listopada 2012r. W pierwszym dniu konferencji, chcielibyśmy zaprosić Państwa na obrady konferencyjne a w drugim dniu na wycieczkę do firm, związanych przedmiotem swojej działalności z problematyką konferencji.

Celem konferencji, oprócz wkładu merytorycznego w poruszaną tematykę, jest także chęć zgromadzenia na konferencji wśród słuchaczy oraz prelegentów, przedstawicieli świata nauki i biznesu. Językiem konferencji będzie język polski oraz angielski.

Więcej informacji o konferencji na stronie: www.pp.woiz.pl
e-mail: pio@info.p.lodz.pl
Źródło: ''