Data rozpoczęcia
2018-11-22
Data zakończenia
2018-11-22
Miejsce
Sosnowiec

W dniu 22 listopada br. w Sosnowcu podczas Targów Opakowań ExpoOPAKOWANIA odbędzie się bezpłatna konferencja "Transformacja przepisów prawnych z zakresu gospodarki odpadami w kierunku Gospodarki w Obiegu Zamkniętym (GOZ). Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości".

Konferencja

Magazynujesz, zbierasz, wytwarzasz lub przetwarzasz odpady? Na konferencji przedstawione zostaną zmiany, jakie Cię czekają, czego się spodziewać oraz jak się na nie przygotować.
Produkujesz lub wprowadzasz na rynek produkty w opakowaniach - otrzymasz informacje dotyczące obecnych oraz planowanych zmian legislacyjnych. 

 

Od 5 września 2018 r. obowiązują zmiany w ustawie o odpadach wprowadzone 20 lipca 2018 r. ustawą o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592). Obecnie publikowane są projekty rozporządzeń dotyczące realizacji wprowadzonych nowych obowiązków. Projekt rozporządzenia ministra środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów został opublikowany 7 września. Zagadnienia dotyczące wprowadzonych nowych obowiązków oraz prowadzonych prac legislacyjnych dotyczących gospodarki odpadami będą omawiane na konferencji.

 

Program:

  • Opakowania i odpady opakowaniowe dzisiaj i jutro. Odpad opakowaniowy to surowiec. Nowa strategia dotycząca jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych. Konrad Nowakowski PIOIRO
  • Biotworzywa i Biokompozyty BIOCOMPACK-CE. Konrad Nowakowski PIOIRO
  • Projekt strategii dla biokompozytów BIOCOMPACK-CE. Krzysztof Wójcik COBRO
  • Zmiany przepisów prawnych z zakresu gospodarki odpadami, monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów. Łukasz Pachucki Interseroh
  • Zmiany legislacyjne w zakresie pojazdów niskoemisyjnych i wpływ na branżę komunalną. Jacek Nowakowski IVECO Poland Sp. z o.o.
  • Nowe wymogi ustawy o odpadach z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Łukasz Nowakowski, Mentor S.A.
  • Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części miejsc magazynowania i przetwarzania odpadów. Bryg. mgr inż. Marek Kucharski SECURA
  • Obowiązek zabezpieczenia roszczeń, wynikający z nowelizacji ustawy o odpadach. Dobór formy zabezpieczenia i możliwości rynku ubezpieczeń. Hanna Rudolf Mentor

 

Zobacz szczegółowy program

 

Obecnie nie są jeszcze wydane rozporządzenia wykonawcze, ale trwają obecnie nad nimi prace legislacyjne.

Więcej informacji wraz z projektami rozporządzeń na stronach:

http://www.pioiro.pl/aktualnosci-i-wydarzenia/systemwizyjnyodpady
http://www.pioiro.pl/aktualnosci-i-wydarzenia/ppoz

 

Wydarzenie jest bezpłatne. Organizatorzy zachęcają do rejestracji. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Zarejestruj się

 

Miejsce Konferencji:
Centrum Targowo-Wystawiennicze Expo Silesia
ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec

Termin:
22 listopada 2018 r.

 

Źródło: Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań