Redakcja "Przeglądu Komunalnego" zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie o Puchar Recyklingu zainaugurowany podczas Targów POLEKO 2002. Obecna edycja wzbogacona o zbiórkę makulatury spaja trzy dotychczas prowadzone Konkursy: o Szklaną Statuetkę, o Srebrną Puszkę oraz Konkurs Zbiórka Tworzyw Sztucznych

Do 31 sierpnia br. jednostki zainteresowane udziałem w Konkursie oraz zdobyciem nagród i prestiżowych tytułów mogą zgłaszać do Konkursu programy zagospodarowania surowców wtórnych: STŁUCZKI SZKLANEJ, PUSZEK ALUMINIOWYCH, TWORZYW SZTUCZNYCH, MAKULATURY. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach i obejmuje: duże miasta powyżej 50 tys. mieszkańców, małe miasta do 50 tys. mieszkańców oraz przedsiębiorstwa.

Pomysł pierwszej akcji zrodził się w 1999 r., wówczas powstała
I edycja Konkursu, popierającego selektywną zbiórkę surowców wtórnych, w tym stłuczki szklanej. Głównymi nagrodami Konkursu były i są nadal prestiżowe statuetki wykonane według projektu i autorstwa prof. Zbigniewa Horbowego, rektora ASP we Wrocławiu. Akcję nazwaliśmy Konkursem o Szklaną Statuetkę PRZEGLĄDU KOMUNALNEGO. Obecny Konkurs adresowany jest do wszystkich, którzy poprzez ochronę środowiska rozumieją zrównoważone gospodarowanie i ochronę zasobów naturalnych. Celem Konkursu jest promowanie, rozpowszechnianie i wdrażanie przedsięwzięć recyklingowych w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Konkurs skierowany jest do osób prawnych i fizycznych, które podjęły działania zmierzające do zmniejszenia ilości gromadzonych i unieszkodliwianych odpadów, przez zorganizowanie selektywnej zbiórki i odzysku surowców wtórnych oraz przekazanie ich do recyklingu. W Konkursie mogą brać udział osoby prawne i fizyczne a w szczególności:
urzędy gmin i starostwa powiatowe
związki komunalne gmin i powiatów
zakłady gospodarki komunalnej
inne podmioty gospodarcze, mające zezwolenie na usuwanie odpadów stałych

W Konkursie zostaną przyznane Puchary Recyklingu, które otrzymają trzej laureaci, wybrani spośród uczestników, biorących udział jednocześnie we wszystkich kategoriach Konkursu. Fundatorami Pucharów Recyklingu są: Prezes Banku Ochrony Środowiska, Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Prezes Związku Miast Polskich. W Konkursie zostaną także przyznane statuetki poszczególnych kategorii Konkursu, nagrody finansowe i rzeczowe.
Redakcja PRZEGLĄDU KOMUNALNEGO, ogólnopolskiego miesięcznika poświęconego gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, od wielu lat zajmuje się propagowaniem zachowań i działań prośrodowiskowych. Poprzez redakcyjne Konkursy promujemy i nagradzamy programy selektywnej zbiórki, wykazujemy, że w wielu polskich gminach prowadzi się racjonalną gospodarkę odpadami. O popularności akcji świadczy liczba uczestników. W latach 1999 2002 w Konkursach wzięło udział 486 jednostek. Konkursy pozwalają promować i nagradzać najlepsze programy selektywnej zbiórki i racjonalną gospodarkę odpadami.

Regulamin Konkursu dostępny w redakcji lub na internetowej stronie:
www.abrys.pl Magdalena Dutka
Koordynator Konkursów
Redakcja "Przeglądu Komunalnego"
ul. Zeylanda 6, 80-808 Poznań
tel.: 61/ 865 07 13 w.70, fax.: 61/ 842 00 35
e-mail:konkurs@abrys.pl
PATRONAT HONOROWY
- Ministerstwo Środowiska
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
- Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
- Bank Ochrony Środowiska
WSPÓŁORGANIZATORZY
- RECYKLING CENTRUM
- FUNDACJA RECAL
- FHUP WIBO-RECYKLING EXPORT IMPORT
- STOWARZYSZENIE PAPIERNIKÓW POLSKICH

SPONSORZY
- BOS
- LECH
- RECYKLING CENTRUM
- OIGO
- REXAM
- RETHMANN
- EKO PUNKT
- POLSKI SYSTEM RECYKLINGU
- ORWAK
- ELANA PET
- WIBO

PATRONAT MEDIALNY
- WSPÓLNOTA
- MIASTO
- RECYKLING
- PRZEGLĄD KOMUNALNY
- OPAKOWANIE
- PACKAGING
- GAZETA SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI
- PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY
- WWW.OPAKOWANIA.COM.PL
- PTV 3 POZNAŃ

FUNDATOR NAGRODY FINANSOWEJ
NFOŚiGW

na podstawie informacji prasowych Przeglądu Komunalnego
Źródło: ''